Headerbild

Kalmar Tennisklubb

Tennis Padel Pickleball

Protokoll år 2022 2

Styrelseprotokoll 2022-01-18 – nr 1 A

Närvarande: Andreas Helgesson ordf, Lisa Jalmander, Sabine Dervå, Mats Olsson, Mats Gustafson och Mikael Georgsson

Adjungerande: Åke Svensson, Carl Enlund och Lotta Samuelsson

§1
Ordförande Andreas öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2
Mikael Georgsson valdes till sekreterare.

§3
Sabine Dervå, valdes till justeringsman.

§4
Styrelsen beslutade att upplösa checkkrediten på 6 350 000 kronor och ersätta den med ett banklån

 

Justeras Sabine Dervå         Vid protokollet Mikael Georgsson


Styrelseprotokoll 2022-01-18 – nr 1 B

Närvarande: Andreas Helgesson ordf, Lisa Jalmander, Sabine Dervå, Mats Olsson, Mats Gustafson och Mikael Georgsson

Adjungerande: Åke Svensson, Carl Enlund och Lotta Samuelsson

§1
Ordförande Andreas öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2
Mikael Georgsson valdes till sekreterare.

§3
Sabine Dervå, valdes till justeringsman.

§4
Lotta gick igenom den preliminära resultatrapporten.

§5
Styrelsen beslutade att använda sig av följande finansiella styrdokument:

  • Resultatrapport från Lotta en gång per månad.
  • Budget scenario en gång per kvartal.
  • Veckorapport beläggning Carl.
  • Dagsanalys beläggningstyper Padel 3 ggr per år, start vecka 5-6-7 ,2022
  • Styrelsemöten ca 5 ggr. per år.
  • Carl beläggningsrapport (alla sporter) sammanställning varje månad.

§6
Beslut fattades om att fasad och fönster på västra och södra fasaden på tennishallen ska renoveras enligt underhållsplanen under 2022. Preliminärt ska även ommålning av tennisbanor inomhus genomföras under 2022.

§7
Investering av ljudanläggningen flyttades fram ett år i underhållsplanen.

§8                
Befintliga skåp och bänkar ska användas för försäljning av bollrör och uthyrning av rack då shopen inte är öppen. Betalning ska ske med swish med speciell uppmärkning.

§9                
Verksamhetsmålen för 2022 skall sättas på ett separat mötet innan årsmötet.

§10           
Datum för årsmöte beslutades till den 30 mars kl 18:00. Tillvägagångssätt beslutas närmare p.g.a. pandemin

 

Justeras Sabine Dervå         Vid protokollet Mikael Georgsson

 

Adress

Kalmar TK - Tennis Padel Pickleball Ängöleden 11 39236 Kalmar

Kontakt

Tel: 048013514 E-post: info@kalmartk.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in