Headerbild

Kalmar Tennisklubb

Tennis Padel Pickleball

Årsberättelse 2019

Årsberättelse 2019

Styrelsen för Kalmar Tennisklubb avger härmed följande berättelse för verksamehtsåret 2019-01-01--2019-12-31

 

 

Styrelsens sammansättning

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare 
Ledamot  
Ledamot  
Ledamot  
Ledamot 
Revisor     
Revisor     
Revisor suppl. 
Revisor suppl. 
Valnämnd

Andreas Helgesson
Lisa Jalmander
Mats Olsson
Johan Kjellnäs
Sabine Dervå
Viktor Emlund
Claes Wickman
Carl-Magnus Bäck
Håkan Sporrong
Tobias Carlsson   
Mats Gustafson
Christina Thureson, sammankallande, Mats Olsson och Michael Georgsson

 

Sammanträden 
Ordinarie årsmöte avhölls i tennishallen den 21 mars 2019. Styrelsen har under året haft 11 protokollförda
sammanträden (årsmötet inkluderat). 

Medlemskap  
Tennisklubben har under verksamhetsåret varit medlem i följande förbund och samman-slutningar:
- Svenska Riksidrottsförbundet
- Svenska Tennisförbundet
- Svensk Tennis Syd
- Svenska Padelförbundet
- Arbetsgivaralliansen 

Medlemsantal 
Tennisklubbens medlemsantal 2019-12-31 fördelat på olika medlemskategorier framgår av följande sammanställning:

                                           2019       
2018           2017             
Herrar                                  293          275            278     
Damer                                 105           104            105
Pojkar                                  171          181            187
Flickor                                    92          107            111
TOTALT:                               661          667            681

Licensierade spelare
Kalmar Tennisklubb hade 2019-12-11 8 (8) kvinnliga och 23 (25) manliga licensierade tävlingsspelare.

Junior- och tävlingsverksamheten
Tennisklubben har under år 2019 haft ca 220 juniorer/termin i träning. Juniorerna har på ett mycket bra sätt
representerat Kalmar Tennisklubb under året med en hel del fina resultat och turneringssegrar både inomhus
och på gruset. Klubben har också deltagit med fyra serielag i Allsvenska serierna.

Ledare med tävlingsjuniorer åkte gemensamt på följande tävlingar och arrangerade träningsläger på
bortaplan:

- JSM Göteborg (april)

För mer detaljerad information om klubbens framgångar samt resultat från tävlingar och seriespel se Kalmar
Tennisklubbs hemsida www.kalmartk.se och www.tennis.se.

Kalmar Tennisklubb har under år 2019 arrangerat följande sanktionerade tävlingar:
- ITF Transition Tour M15 2019 (maj)
- KalmarCupen (juni)
- KalmarSpelen Bravida Cup (juni/juli)
- CA Fastigheter Cup (20:e året i rad) (november)

 

Kalmar Tennisklubb har under år 2019 arrangerat följande interna tävlingar/läger/ aktiviteter mm:
- Senior-Sprinten (februari)
- Prova-På-Tennis (februari)
- KM Inomhus SR & JR (mars)
- Påsk-Dubbel (april)
- Träningsläger Påsklovet (april)
- Prova-På-Padel JR (april)
- Intensivkurs i padel (april)
- Tjejträning med Taco och Lets Dance (maj)
- PadelCupen (juli)
- Sommartennis (juli-augusti)
- KM utomhus tennis/padel (september)
- Idrottsskolan – Padel (oktober)
- Prova-På-Tennis och Padel  (oktober)
- SO Tour Mini-, Midi- och Maxiturnering (november)
- Tjejkväll (november)
- Junior-Sprinten (december)
- Senior-Sprinten (december
- Dubbel Americano (december)
- Julmarknad (december)
- Skinkdubbel (december)

Kalmar Tennisklubb har under år 2019 hyrt ut tennishallen till följande evenemang:
- Industrimässa, februari (110 000 kr
- Triathlon (7 dagar i augusti, 130 000 kr)
- Partykompaniet, december (75 000 kr)

Länsförsäkringar
Kalmar Tennisklubb har ingått ett avtal om sponsorsamarbete med Länsförsäkringar. I deras avtal finns
riktlinjer för Schysst idrott:

 

·    -  Föreningen arbetar aktivt med att motverka utanförskap och mobbing i både verksamheten
  och utanför.
- Föreningen arbetar aktivt med att motverka droger, doping och andra otillåtna eller olämpliga
  substanser.
- Föreningen arbetar aktivt mot alla former av diskriminering.
- Föreningen arbetar aktivt med deltagande barns föräldrar för att främja en god anda och ett
  gott uppförande bland barn, föräldrar och publik.
- Föreningen är öppen för alla barn som är intresserade av medverkan.

 

Detta stämmer bra överens med vad som redan står i Kalmar Tennisklubbs stadgar.

 

Sammanfattning av 2019 – Andreas Helgesson
2019 är händelserikt och på flera sätt ett framgångsrikt år. Vi stänger böckerna med positivt resultat och
mer i kassan trots flera investeringar under året. Viktigt med en stabil ekonomi då vi ser ett stort behov
av underhåll av hallen kommande 2–5 år samtidigt som vi jobbar för en utbyggnad.

I samband med att våra tennisbanor flyttades norrut så tog vi vara på möjligheten att investera i en
tredje padelbana samt en yta för minitennis, pickleball och bollvägg. Vi kommer ha en kanonfin
utomhusanläggning klar under våren.

 

Sportsligt hade vi ett framgångsrikt år med flera fina resultat av våra juniorer, fyra serielag i spel och
serieseger av representationslaget som innebär div 1 till hösten. Magnus Larsson har bidragit med en
injektion på flera sätt och publikintresset var större än på många år under höstens hemmamatcher.

 

Vi har också arrangerat flera fina tävlingar, för andra året i rad även internationell tävling i maj med
meriterande spelare på plats.

 

Under året har styrelsen kompletterats med padelkommitte, sponsorkommitte och nu är vi också på
gång med pickleball som är en snabbt växande sport internationellt.

 

Framåt vill vi jobba för en utbyggnad så vi kan erbjuda padel inomhus.

 

Vår ambition sportsligt är att representationslaget ska kunna etablera sig i div 1 i höst och samtidigt
fostra spelare i egna leden för spel på den nivån.

 

Juniorverksamheten är vår högsta prioritet och här ska alla få vara med utifrån sina förutsättningar och
ambitionsnivå. Vi har en fin verksamhet där alla kan mötas i blandade åldrar. Så kul att se juniorer ta
steget upp att bli tränare för nya unga spelare, det är en fin succession som vi ska fortsätta värna om.                                                

 

 


Senast uppdaterad 2020-05-20,  Webbmaster

Adress

Kalmar TK - Tennis Padel Pickleball Ängöleden 11 39236 Kalmar

Kontakt

Tel: 048013514 E-post: info@kalmartk.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in