Headerbild

Kalmar Tennisklubb

Tennis Padel Pickleball

Årsberättelse 2017

Styrelsen för Kalmar Tennisklubb avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2017-01-01—2017-12-31. 

Styrelsens sammansättning 
Ordförande                          Mattias Kanje, vald av årsmötet
Vice ordförande                   Mats Gustafson (t o m 31/5 därefter Björn-Olof Petersson)
Sekreterare                         Mona Larsson
Ledamot                              Per Albertsson 
Ledamot                              Johan Kjellnäs
Ledamot                              Björn-Olof-Petersson (t o m 31/5 därefter vice ordförande)
Ledamot                              Angelica Porcile
Revisor                                Carl-Magnus Bäck
Revisor                                 Håkan Sporrong
Revisor suppl.                      Jan Liljegren                       
Revisor suppl.                      Jonas Landin
Valnämnd                             Björn-Olof Petersson ordf, Mats Olsson och Christina Thureson

Sammanträden 
Ordinarie årsmöte avhölls i tennishallen den 16 mars 2017. Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden (årsmötet inkluderat). 

Medlemskap  
Tennisklubben har under verksamhetsåret varit medlem i följande förbund och sammanslutningar:

Svenska Riksidrottsförbundet
Svenska Tennisförbundet
Svensk Tennis Syd 
Arbetsgivaralliansen 

Medlemsantal 
Tennisklubbens medlemsantal 2017-12-31 fördelat på olika medlemskategorier framgår av följande sammanställning:

                                        2017          2016              
Herrar                                278           285     
Damer                               105            111
Pojkar                                187           168
Flickor                                111            121
TOTALT:                             681           685 

Licensierade spelare 
Kalmar Tennisklubb hade 2017-12-31 16 (17) kvinnliga och 40 (48) manliga licensierade tävlingsspelare.

Junior- och tävlingsverksamheten
Tennisklubben har under år 2017 haft ca 225 juniorer/termin i träning. Juniorerna har på ett mycket bra sätt representerat Kalmar Tennisklubb under året med en hel del fina resultat och turneringssegrar bådeinomhus och på gruset. Klubben har också deltagit med 3 serielag i Allsvenska serierna.

Ledare med tävlingsjuniorer åkte gemensamt på följande tävlingar och arrangerade träningsläger på bortaplan:
- JSM Falun (januari)
- Kings of Tennis (mars)
- JSM Göteborg (april)
- KTK-läger i Ronneby (maj)
- Bosse Larsson Cup Örebro (sept-okt)

För mer detaljerad information om klubbens framgångar samt resultat från tävlingar och seriespel se Kalmar Tennisklubbs hemsida www.kalmartk.se  och www.tennis.se.

Kalmar Tennisklubb har under år 2017 arrangerat följande sanktionerade tävlingar:
- KalmarCupen (maj)
- KalmarSpelen Bravida Cup (juli)
- Veteran/Senior RM i Tennis Syd (september)
- CA Fastigheter Cup (18:e året i rad) (november)

Kalmar Tennisklubb har under år 2017 arrangerat följande interna tävlingar/läger/aktiviteter mm:
- KM inomhus (februari)
- Prova-På-Tennis (februari)
- Junior-Sprinten (mars)
- Mini-, Midi- och Maxiturnering (mars)
- Tjejträning (mars)
- Påsk-Dubbel (april)
- Snabbkurs i Padel (maj)
- Övernattningsläger (juni)
- KM utomhus (juni)
- Sommartennis (juli-augusti)
- PadelCupen (september)
- Idrottsskolan (oktober)
- Prova-På-Tennis (oktober)
- Mini- och Maxiturnering (november)
- Övernattningsläger (oktober)
- Junior-Sprinten (november)
- Julmarknad (december)
- Intensivkurs för vuxna (december)
- Generations-Dubbel (december)
- Skinkdubbel (december)

Kalmar Tennisklubb har under år 2017 hyrt ut banor och boende till andra klubbar:
- Gustavbergs TK (14:e året i rad) (juni)

Kalmar Tennisklubb har under år 2017 hyrt ut tennishallen till följande evenemang:
- Triathlon (7 dagar i augusti, 130 000 kr)

Länsförsäkringar 
Kalmar Tennisklubb har ingått ett avtal om sponsorsamarbete med Länsförsäkringar. 
I deras avtal finns riktlinjer för Schysst idrott:

  • Föreningen arbetar aktivt med att motverka utanförskap och mobbing i både verksamheten och utanför.
  • Föreningen arbetar aktivt med att motverka droger, doping och andra otillåtna eller olämpliga substanser
  • Föreningen arbetar aktivt mot alla former av diskriminering.
  • Föreningen arbetar aktivt med deltagande barns föräldrar för att främja en god anda och ett gott uppförande bland barn, föräldrar och publik.
  • Föreningen är öppen för alla barn som är intresserade av medverkan.

Detta stämmer bra överens med vad som redan står i Kalmar Tennisklubbs stadgar.

Sammanfattning (Mattias Kanje)
Kalmar tennisklubb arbetar för att:

- Vara en klubb där alla som vill skall ha möjlighet att spela tennis på sin egen nivå, träffas, umgås och ha roligt tillsammans, i ett positivt och tryggt idrottsklimat.
- Genom juniorverksamhet få fram välutbildade tennisjuniorer som skapar ett grundläggande 
intresse för tennis som de har glädje av hela livet.
- Arrangera bra nationella tennistävlingar.
- Vara en resurs för sina medlemmar men medlemmarna skall också vara en resurs för klubben.
- Eftersträva mångfald och ta tillvara möjligheter och undanröja hinder, att på alla plan och nivåer tillvarata olika kompetenser, erfarenheter och talanger.
- Våra medlemmar ska kunna vara aktiva inom idrotten utan att riskera att utsättas för någon form av kränkande behandling, trakasseras eller mobbas.
- Alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, fysiska och psykiska förutsättningar, kön, eller sexuell läggning.

Det skall vara roligt att komma till klubben och verksamheten skall genomsyras av glädje och en välkomnande atmosfär. Vår förhoppning och önskan är att Kalmar Tennisklubb skall vara en naturlig social knutpunkt med tennis och idrottslig verksamhet som det sammanbindande ”kittet”. Verksamheten skall också drivas med en ekonomi som främjar långsiktighet för klubben.   

2017 års större händelse på klubben utanför de idrottsliga aktiviteterna är förhandlingarna med Kalmar kommun om vad som skall hända i samband med den kommande grundskolan på Brofästet. I nuläget har ”samråd ett” med berörda parter genomförts, november 2017, där vi fått lämna synpunkter på förslaget till den nya detaljplanen. I skrivande stund har kommunen inte sammanställt de åsikterna som kommit lämnats in av berörda parter i närområdet. Vi får därför avvakta vidare besked från kommunen vad gäller framtiden för Gröndal/Tallhagen. Klubben har dock tagit fram en översiktsritning för framtida placering av fyra nya utebanor i Tallhagen, en ny centrecourt med läktare och utbyggnad av tennishallen. 
Denna plan finns vid anslagstavlan i tennishallen för allmän beskådan.

 

 

Adress

Kalmar TK - Tennis Padel Pickleball Ängöleden 11 39236 Kalmar

Kontakt

Tel: 048013514 E-post: info@kalmartk.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in