Headerbild

Kalmar Tennisklubb

Tennis Padel Pickleball

Årsberättelse 2018

Styrelsen för Kalmar Tennisklubb avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2018-01-01—2018-12-31

Styrelsens sammansättning

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare 
Ledamot  
Ledamot  
Ledamot  
Ledamot 
Revisor     
Revisor     
Revisor suppl. 
Revisor suppl. 
Valnämnd
Björn-Olof Petersson
Mattias Kanje
Mona Larsson
Johan Kjellnäs
Mats Olsson
Angelica Porcile
Claes Wickman
Carl-Magnus Bäck
Håkan Sporrong
Jan Liljegren   
Jonas Landin
Christina Thureson, sammankallande, Mats Olsson och Lisa Jalmander

Sammanträden 
Ordinarie årsmöte avhölls i tennishallen den 22 mars 2018. Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden (årsmötet inkluderat). 

Medlemskap  
Tennisklubben har under verksamhetsåret varit medlem i följande förbund och sammanslutningar:

Svenska Riksidrottsförbundet
Svenska Tennisförbundet
Svensk Tennis Syd 
Svenska Padelförbundet
Arbetsgivaralliansen 

Medlemsantal 
Tennisklubbens medlemsantal 2018-12-31 fördelat på olika medlemskategorier framgår av följande sammanställning:

                                          
2018        2017              
Herrar                                  275         278     
Damer                                 104         105
Pojkar                                  181         187
Flickor                                  107         111
TOTALT:                               667         681


Licensierade spelare 
Kalmar Tennisklubb hade 2018-12-31 8 (16) kvinnliga och 25 (40) manliga licensierade tävlingsspelare.


Junior- och tävlingsverksamheten
Tennisklubben har under år 2018 haft ca 225 juniorer/termin i träning. Juniorerna har på ett mycket bra 
sätt representerat Kalmar Tennisklubb under året med en hel del fina resultat och turneringssegrar både inomhus och på gruset. Klubben har också deltagit med 2 serielag i Allsvenska serierna.

Ledare med tävlingsjuniorer åkte gemensamt på följande tävlingar och arrangerade träningsläger på bortaplan:
- JSM Göteborg (april)
- KTK-läger i Ronneby (maj)
- XL-Bygg Open i Borås (december)

För mer detaljerad information om klubbens framgångar samt resultat från tävlingar och seriespel se Kalmar Tennisklubbs hemsida www.kalmartk.se och www.tennis.se.

Kalmar Tennisklubb har under år 2018 arrangerat följande sanktionerade tävlingar:
- ITF Future Rising Start Tour 2018 (maj)
- KalmarCupen (maj)

- KalmarSpelen Bravida Cup (juli)
- CA Fastigheter Cup (19:e året i rad) (november)

Kalmar Tennisklubb har under år 2018 arrangerat följande interna tävlingar/läger/aktiviteter mm:

- Senior-Sprinten (februari)
- Prova-På-Tennis (februari)
- Intensivkurs för vuxna (februari)
- SO Tour Mini-, Midi- och Maxiturnering (mars)
- Påsk-Dubbel (april)
- Träningsläger Påsklovet (april)
- Prova-På-Padel JR (april)
- KM Inomhus SR & JR (april)
- PadelCupen (juli)
- Sommartennis (juli-augusti)
- KM utomhus tennis/padel (september)
- Idrottsskolan – Padel (oktober)
- Prova-På-Tennis (oktober)
- Junior-Sprinten (december)
- Senior-Sprinten (december
- Dubbel Americano (december)
- Julmarknad (december)
- Skinkdubbel (december)


Kalmar Tennisklubb har under år 2018 hyrt ut banor och boende till andra klubbar:
- Bankeryds Tennisklubb (april)
- Gustavbergs TK (15:e året i rad) (juni)

Kalmar Tennisklubb har under år 2018 hyrt ut tennishallen till följande evenemang:
- Triathlon (7 dagar i augusti, 130 000 kr)

Länsförsäkringar 
Kalmar Tennisklubb har ingått ett avtal om sponsorsamarbete med Länsförsäkringar. 
I deras avtal finns riktlinjer för Schysst idrott:

  • - Föreningen arbetar aktivt med att motverka utanförskap och mobbing i både verksamheten och utanför.
    - Föreningen arbetar aktivt med att motverka droger, doping och andra otillåtna eller olämpliga substanser. 
    - Föreningen arbetar aktivt mot alla former av diskriminering.
    - Föreningen arbetar aktivt med deltagande barns föräldrar för att främja en god anda och ett gott uppförande bland barn, föräldrar och publik.
    - Föreningen är öppen för alla barn som är intresserade av medverkan.

Detta stämmer bra överens med vad som redan står i Kalmar Tennisklubbs stadgar.

Sammanfattning (Björn-Olof Petersson)
Kalmar tennisklubb arbetar för att:

- Vara en klubb där alla som vill skall ha möjlighet att spela tennis och padel på sin egen nivå, träffas, umgås och ha roligt tillsammans, i ett positivt och tryggt idrottsklimat.
- Genom juniorverksamhet få fram välutbildade tennis- och padeljuniorer som skapar ett 
  grundläggande intresse för tennis och padel som de har glädje av hela livet.
- Arrangera bra internationella och nationella tennis- och padeltävlingar.
- Vara en resurs för sina medlemmar men medlemmarna skall också vara en resurs för klubben.
- Eftersträva mångfald och ta tillvara möjligheter och undanröja hinder, att på alla plan och nivåer tillvarata olika kompetenser, erfarenheter och talanger.
- Våra medlemmar ska kunna vara aktiva inom idrotten utan att riskera att utsättas för någon form av kränkande behandling, trakasseras eller mobbas.
- Alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, fysiska och psykiska förutsättningar, kön, eller sexuell läggning.

Det skall vara roligt att komma till klubben och verksamheten skall genomsyras av glädje och en välkomnande atmosfär. Vår förhoppning och önskan är att Kalmar Tennisklubb skall vara en naturlig social knutpunkt med tennis, padel och idrottslig verksamhet som det sammanbindande ”kittet”. Verksamheten skall också drivas med en ekonomi som främjar långsiktighet för klubben. 

2018 års största händelse var att klubben för första gången på 23 år fick förtroendet att arrangera en internationell tennistävling. Det var ITF-tävlingen Rising Star som spelades under en vecka i maj. Klubben fick ett mycket gott betyg från såväl Svenska Tennisförbundet som deltagande spelare för sitt sätt att arrangera tävlingen. En annan positiv händelse var att klubben beviljades bidrag från kommunen och Smålandsidrotten för installation av LED-belysning i tennishallen. Den nya belysningen installerades v 8,2019 och har enligt allas uppfattning fungerat väldigt väl och kommer också att leda till att elförbrukningen kommer att reduceras kraftigt i framtiden.

 

Adress

Kalmar TK - Tennis Padel Pickleball Ängöleden 11 39236 Kalmar

Kontakt

Tel: 048013514 E-post: info@kalmartk.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in