Headerbild

Kalmar Tennisklubb

Tennis Padel Pickleball

Årsberättelse 2013

Styrelsen för Kalmar Tennisklubb avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2013-01-01—2013-12-31. 

Styrelsens sammansättning 
Ordförande           Mats Gustafson, vald av årsmötet

Vice ordförande    Mattias Kanje
Sekreterare           Mona Larsson
Ledamot               Åsa Berglund
Ledamot               Jan Fjeldså
Ledamot               Per Gudmund Lindencrona
Ledamot               Pia Waldem
Revisor                 Björn-Olof Petersson
Revisor                 Stefan Malmgren
Revisor suppl.      Ola Gustafsson            
Revisor suppl.      Jonas Landin
Valnämnd             Gustav Bergman, ordf, Lotta Samuelsson och Carl Nilsson

Sammanträden 
Ordinarie årsmöte avhölls i tennishallen den 26 mars 2013. Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden (årsmötet inkluderat).

Medlemskap
Tennisklubben har under verksamhetsåret varit medlem i följande förbund och
sammanslutningar:

Svenska Riksidrottsförbundet
Svenska Tennisförbundet
Svensk Tennis Syd
Centrum för Idrott och Hälsa
Arbetsgivaralliansen 

Medlemsantal 
Tennisklubbens medlemsantal 2013-12-31 fördelat på olika medlemskategorier framgår av följande sammanställning.                            

                            2013       2012
Herrar                   271         266

Damer                    90           91
Pojkar                   251         276
Flickor                  153         142
TOTALT:               765         775  


Licensierade spelare
Kalmar Tennisklubb hade 2013-12-31 8 (6) kvinnliga och 42 (30) manliga licensierade tävlingsspelare.


Junior- och tävlingsverksamheten
Tennisklubben har under år 2013 haft ca 320 juniorer/termin i träning.Juniorerna har på ett mycket bra sätt representerat Kalmar Tennisklubb under året med en hel del fina resultat och turneringssegrar både inomhus och på gruset. Klubben har också deltagit med 2 serielag i Allsvenska serierna.


Ledare med tävlingsjuniorer åkte gemensamt på följande tre tävlingar:
- JSM Göteborg (april)
- Plexipave Open Halmstad (okt)
- Head Cup Karlskrona (nov)

För mer detaljerad information om klubbens framgångar samt resultat från tävlingar och seriespel se Kalmar Tennisklubbs hemsida www.kalmartk.se och www.tentour.se.

Kalmar Tennisklubb har under år 2013 hyrt ut till andra klubbar och arrangerat  följande tävlingar/läger mm:
- KM inomhus (februari)
- Seniorsprinten (februari)
- SEB-läger (februari)
- KTKs Övernattnings- och träningsläger (februari)
- Prova-På-Tennis (februari)
- IF SO Tour Miditouren (mars)

- IF SO Tour Maxitouren (mars)
- Matchspelsläger för tävlingsgrupperna (april)
- Intensivkurs för JR under påsklovet (april)
- Nybörjarkurs för JR under påsklovet (april)
- KM utomhus (juni)
- Gustavbergs TK träningsläger förlagt på KTK (10:e året i rad) (juni)
- KTKs Övernattnings- och träningsläger (juni)
- KalmarSpelen Bravida Cup (juli)
- Sommartennis (juli-augusti)
- Triathlon (augusti)
- RM (augusti)
- Matchspelsträning & grill för tävlingsgrupperna med föräldrar (augusti)
- Juniorsprinten (september)
- Seniorsprinten (oktober)
- Idrottsskolan (oktober)
- IF SO Tour Minitouren (oktober)
- IF SO Tour Maxitouren (oktober)
- CA Fastigheter Cup (14:e året i rad) (oktober-november)
- Brofästets ”Julshow”
- Julmarknad & ”Jul-Kul” för alla JR
- Skinkdubbel (december)

Tennisresa
Kalmar Tennisklubb anordnade en tennisresa till Girona, Spanien i oktober med 15 deltagare och Carl Nilsson som tränare.


Sammanfattning (Mats Gustafson)
Kalmar Tennisklubb arbetar för att

- vara en klubb där alla som vill ska ha möjlighet att spela tennis på sin egen nivå, träffas, umgås och ha roligt tillsammans
- genom juniorverksamheten få fram välutbildade tennisjuniorer som skapar ett grundläggande intresse för tennis som de har glädje av hela livet
- arrangera bra nationella tennistävlingar
- vara en resurs för sina medlemmar men medlemmarna ska också vara en resurs för klubben 

Ovan fyra meningar är Kalmar Tennisklubbs policy som styrelsen jobbar efter. Det är viktigt att glädje genomsyrar hela verksamheten. Att tennishallen blir en social mötesplats där vi spelar tennis och har möjlighet att knyta sociala kontakter.Tennis skall eftersträvas att bli ett intresse för hela familjer och mellan olika ålderskategorier. KTK skall även drivas med en ekonomi som främjar en långsiktighet.

Adress

Kalmar TK - Tennis Padel Pickleball Ängöleden 11 39236 Kalmar

Kontakt

Tel: 048013514 E-post: info@kalmartk.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in