Headerbild

Kalmar Tennisklubb

Tennis Padel Pickleball

Årsberättelse 2011

Styrelsen för Kalmar Tennisklubb avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2011-01-01—2011-12-31.

Styrelsens sammansättning

Ordförande                         Mats Gustafson, vald av årsmötet
Vice ordförande                  Jörgen Ström
Sekreterare                         Gustav Bergman
Ledamot                             Ulf Hastlindh    
Ledamot                             Mona Larsson
Ledamot                             Carl-Johan Nordblom
Revisor                               Björn-Olof Petersson
Revisor                               Stefan Malmgren
Revisor suppl                     Pia Etin
Revisor suppl                     Ulf Hastlindh
Valnämnd                           Gustav Bergman, ordf, Pia Etin, Peter  Larsson

Sammanträden
Ordinarie årsmöte avhölls i tennishallen den 10 mars 2011. Styrelsen har under  året haft 4 protokollförda sammanträden (årsmötet inkluderat). 


Medlemskap
Tennisklubben har under verksamhetsåret varit medlem i följande förbund och  sammanslutningar:


Svenska Riksidrottsförbundet
Svenska Tennisförbundet
Svensk Tennis Syd
Centrum för Idrott och Hälsa
Arbetsgivaralliansen 

Medlemsantal
Tennisklubbens  medlemsantal 2011-12-31 fördelat på olika medlemskategorier framgår av följande sammanställning.

                                2011              2010             

Herrar                       283                337
Damer                         90                104  
Pojkar                        292                282 
Flickor                       139                150  
TOTALT:                    804                873    

Licensierade spelare 
Kalmar  Tennisklubb hade 2011-12-31 8 (13) kvinnliga och 30 (42) manliga licensierade  tävlingsspelare.


Junior- och  tävlingsverksamheten
Tennisklubben har under år 2011 haft ca 300 juniorer/termin i träning. Juniorerna har på ett mycket bra sätt representerat Kalmar Tennisklubb under året med en hel del fina resultat och turneringssegrar både inomhus och på  gruset. Klubben har också deltagit med 3 serielag i Allsvenska serierna.


Ledare med tävlingsjuniorer åkte gemensamt på följande tre tävlingar:
 - Karlskronavakan (mars)

- Tabergsdalens Open (maj)
- Vimmerby Cup (oktober)

För  mer detaljerad information om klubbens framgångar samt resultat från tävlingar och seriespel se Kalmar Tennisklubbs hemsida www.kalmartk.se och www.tentour.se 

Kalmar Tennisklubb har  under år 2011 hyrt ut till andra klubbar och arrangerat  följande tävlingar/läger mm:
- Träningsläger & övernattning (januari)

- KM inomhus (februari)
- Intensivkurs för JR (februari)
- Prova-På-Tennis (februari)
- IF SO Tour Miditouren (mars)
- IF SO Tour Maxitouren (mars)
- Seniorsprinten (april)
- Tjejträning (april)
- Generationsdubbel (april)
- Påskläger för JR (april)
- Ekerö TK träningsläger förlagt på KTK (maj)
- KM utomhus (maj)
- Intensivkurs för SR (maj)
- Gustavbergs TK träningsläger förlagt på KTK (juni)
- Träningsläger & övernattning i tennishallen (juni)
- KalmarSpelen (juli)
- Sommartennis (juli-augusti)
- RM  utomhus (augusti)
- IF SO Tour Miditennis (oktober)
- IF SO Tour Maxitennis (oktober)
- Idrottsskolan (oktober)
- CA Fastigheter Cup (12:e året i rad) (november)
- Tjejträning (november)
- SR-sprint (november)
- JR-sprint (november)
- Intensivkurs för SR (december)
- Skinkdubbel                                                                            

Sammanfattning (Mats Gustafson)
Kalmar Tennisklubb arbetar för att

- vara en klubb där alla  som vill ska ha möjlighet att spela tennis på sin egen nivå, träffas, umgås och ha roligt tillsammans
-  genom juniorverksamheten få fram välutbildade tennisjuniorer som skapar ett  grundläggande intresse för tennis som de har glädje av hela livet
-  arrangera bra nationella tennistävlingar
-  vara en resurs för sina medlemmar men medlemmarna ska också vara en resurs för klubben

Ovan fyra meningar är Kalmar Tennisklubbs policy som styrelsen jobbar efter. Det är viktigt att glädje genomsyrar hela verksamheten. Att tennishallen blir en social mötesplats där vi spelar tennis och har möjlighet att knyta sociala kontakter.

Tennis  skall eftersträvas att bli ett intresse för hela familjer och mellan olika ålderskategorier.

KTK skall även drivas med en ekonomi som främjar en långsiktighet.

Under året som har gått och inför framtiden önskar ordförande att styrelsen även arbetar för att:
-  arrangera tennistävlingar med särskilt tonvikt för medlemsarrangemang i alla åldrar
-  arbeta med kontinuerligt nya idéer som implementeras genom aktivt informationssökande vilket möjliggörs genom studiebesök/praktik även internationellt gäller all  personal
-  modern informationsteknik i framkant skall genomsyra all verksamhet för att främja  tennisintresset såsom hemsida, livestreaming, resultattavlor och underlättande utrustning för drift såsom t ex traktorvält, åkbar dammsugare.

Adress

Kalmar TK - Tennis Padel Pickleball Ängöleden 11 39236 Kalmar

Kontakt

Tel: 048013514 E-post: info@kalmartk.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in