Headerbild

Kalmar Tennisklubb

Tennis Padel Pickleball

Årsberättelse 2016

Redogörelse för Kalmar Tennisklubbs verksamhet under år 2016

Styrelsen för Kalmar Tennisklubb avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2016-01-01—2016-12-31. 

Styrelsens sammansättning 
Ordförande                          Mattias Kanje, vald av årsmötet
Vice ordförande                    Mats Gustafson
Sekreterare                         Mona Larsson
Ledamot                              Per Albertsson 
Ledamot                              Johan Kjellnäs
Ledamot                              Björn-Olof-Petersson
Ledamot                              Pia Waldem
Revisor                                Carl-Magnus Bäck
Revisor                                Håkan Sporrong
Revisor suppl.                      Gustafsson                       
Revisor suppl.                      Jonas Landin
Valnämnd                            John Williamsson ordf, Lotta Samuelsson och Carl Enlund

Sammanträden 
Ordinarie årsmöte avhölls i tennishallen den 10 mars 2016. Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden (årsmötet inkluderat). 

Medlemskap  
Tennisklubben har under verksamhetsåret varit medlem i följande förbund och sammanslutningar

Svenska Riksidrottsförbundet
Svenska Tennisförbundet
Svensk Tennis Syd 
Centrum för Idrott och Hälsa
Arbetsgivaralliansen 

Medlemsantal 
Tennisklubbens medlemsantal 2016-12-31 fördelat på olika medlemskategorier framgår av följande 
sammanställning:

                                          
2016        2015             

Herrar                                285           290     
Damer                                111           117
Pojkar                                168           206
Flickor                                121           137
TOTALT:                              685           750 

Beviljats medel från Handslaget
KTK har under året beviljats medel från Handslaget som har öronmärkts till skolsamverkan i Kalmar kommun.

Licensierade spelare 
Kalmar Tennisklubb hade 2016-12-31 17 (15) kvinnliga och 48 (60) manliga licensierade tävlingsspelare.

Junior- och tävlingsverksamheten
Tennisklubben har under år 2016 haft ca 250 juniorer/termin i träning. Juniorerna har på ett mycket bra sätt 
representerat Kalmar Tennisklubb under året med en hel del fina resultat och turneringssegrar både
inomhus och på gruset. Klubben har också deltagit med 3 serielag i Allsvenska serierna och ett 1 serielag i
Region Syd serien.

Ledare med tävlingsjuniorer åkte gemensamt på följande tävlingar och arrangerade träningsläger på 
bortaplan:

- JSM Falun (januari)
- Jönköping Mini Challenger (mars)
- JSM Göteborg (april)
- KTK-läger i Ronneby (maj)
- Head Cup Karlskrona (nov)

För mer detaljerad information om klubbens framgångar samt resultat från tävlingar och seriespel se 
Kalmar Tennisklubbs hemsida www.kalmartk.se  och www.tennis.se.

Kalmar Tennisklubb har under år 2016 arrangerat följande sanktionerade tävlingar:
- KalmarSpelen Bravida Cup (juli)
- KalmarCupen (augusti)
- CA Fastigheter Cup (17:e året i rad) (oktober-november)

Kalmar Tennisklubb har under år 2016 arrangerat följande interna tävlingar/läger mm:
- Nyårs-Dubbeln (januari)
- KM inomhus (februari)
- Prova-På-Tennis (februari)
- SR-Sprinten (februari)
- IF SO Tour Mini-, Midi- och Maxitouren (februari)
- Ägg-Dubbeln (april)
- Intensivkurs för Vuxna (april)
- Träningsläger för JR under påsklovet (april)
- Övernattningsläger (maj)
- KM utomhus (maj)
- Knatte-Tennis (maj)
- KalmarCupen (juni)
- Sommartennis (juli-augusti)
- Idrottsskolan (oktober)
- IF SO Tour Mini- och Maxitouren (oktober)
- JR-Sprinten (oktober)
- Övernattningsläger (oktober)
- Senior-Sprinten (november)
- Julmarknad (december)
- Skinkdubbel (december)

Kalmar Tennisklubb har under år 2016 hyrt ut banor och boende till andra klubbar:
- Gustavbergs TK (13:e året i rad) (juni)

Kalmar Tennisklubb har under år 2016 hyrt ut tennishallen till följande evenemang:
- Triathlon (7 dagar i augusti, 130 000 kr)

Sammanfattning (Mattias Kanje)
Kalmar tennisklubb arbetar för att:

- Vara en klubb där alla som vill skall ha möjlighet att spela tennis på sin egen nivå, träffas, umgås och
   ha roligt tillsammans, i ett positivt och tryggt idrottsklimat.
- Genom juniorverksamhet få fram välutbildade tennisjuniorer som skapar ett grundläggande 
   intresse för tennis som de har glädje av hela livet.
- Arrangera bra nationella tennistävlingar.
- Vara en resurs för sina medlemmar men medlemmarna skall också vara en resurs för klubben
- Eftersträva mångfald och ta tillvara möjligheter och undanröja hinder, att på alla plan och nivåer 
  tillvarata olika kompetenser, erfarenheter och talanger.
- Våra medlemmar ska kunna vara aktiva inom idrotten utan att riskera att utsättas för någon form av 
  kränkande behandling, trakasseras eller mobbas.
- Alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, 
  religion, ålder, fysiska och psykiska förutsättningar, kön, eller sexuell läggning.

Det skall vara roligt att komma till klubben och verksamheten skall genomsyras av glädje och en välkomnande atmosfär. Vår förhoppning och önskan är att Kalmar Tennisklubb skall vara en naturlig social knutpunkt med tennis och idrottslig verksamhet som det sammanbindande ”kittet”. Verksamheten skall också drivas med en ekonomi som främjar långsiktighet för klubben. 

2016 års större händelser på klubben utanför de idrottsliga aktiviteterna är byggandet av de två Padelbanorna i samarbete med Kalmar kommun och Smålandsidrotten. Här har vi förhoppningar om en stor utvecklingspotential med en första hel säsong 2017. I övrigt har vårt gym renoverats och byggts ut samtidigt som tennishallens innerväggar har målats i blå ton för att skapa bättre visuella förhållandenjämfört med den tidigare vita väggfärgen.

 

 

Adress

Kalmar TK - Tennis Padel Pickleball Ängöleden 11 39236 Kalmar

Kontakt

Tel: 048013514 E-post: info@kalmartk.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in