Headerbild

Kalmar Tennisklubb

Tennis Padel Pickleball

Årsberättelse 2012

Styrelsen för Kalmar Tennisklubb avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012-01-01—2012-12-31. 

Styrelsens sammansättning 

Ordförande                    Mats Gustafson, vald av årsmötet

Vice ordförande             Gustav Bergman
Sekreterare                   Jill Elgehed
Ledamot                        Mona Larsson
Ledamot                        Carl-Johan Nordblom
Ledamot                        vakant
Revisor                          Björn-Olof Petersson
Revisor                          Stefan Malmgren
Revisorsuppl.                Peter Larsson
Revisor suppl.               Ola Gustafsson          
Valnämnd                      Gustav Bergman, ordf, Pia Etin och Peter Larsson 

Sammanträden 
Ordinarie årsmöte avhölls i tennishallen den 12 mars 2012. Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden (årsmötet inkluderat). 

Medlemskap
Tennisklubben har under verksamhetsåret varit medlem i följande förbund och sammanslutningar:

Svenska Riksidrottsförbundet
Svenska Tennisförbundet
Svensk Tennis Syd
Centrum för Idrott och Hälsa
Arbetsgivaralliansen 

Medlemsantal 
Tennisklubbens medlemsantal 2012-12-31 fördelat på olika medlemskategorier framgår av följande sammanställning.

                       2012                      2011
Herrar              266                        283     

Damer               91                          90 
Pojkar              276                        292
Flickor             142                        139 
TOTALT:          775                        804 

Licensierade spelare
Kalmar Tennisklubb hade 2012-12-31 6 (8) kvinnliga och 30 (30) manliga licensierade tävlingsspelare.

Junior- och tävlingsverksamheten
Tennisklubben har under år 2012 haft ca 310 juniorer/termin i träning.Juniorerna har på ett mycket bra sätt representerat Kalmar Tennisklubb under året med en hel del fina resultat och turneringssegrar både inomhus och på gruset. Klubben harockså deltagit med 3 serielag i Allsvenska serierna.

Ledare med tävlingsjuniorer åkte gemensamt på följande tre tävlingar:
- JSM Göteborg (april)

- Tabergsdalens Open (maj)
- Lotto Cup Karlskrona (oktober)

För mer detaljerad information om klubbens framgångar samt resultat från tävlingar och seriespel se Kalmar Tennisklubbs hemsida www.kalmartk.se  och www.tentour.se.

Kalmar Tennisklubb har under år 2012 hyrt ut till andra klubbar och arrangerat följande tävlingar/läger mm:
- IF SO Tour Miditouren (februari)

- IF SO Tour Maxitouren (februari)
- Träningsläger (februari)
- KM inomhus (februari)
- Prova-På-Tennis (februari)
- SR-Utbyte hemma mot Västerviks TK (mars)
- SR-Utbyte hemma mot Karlskrona TK (mars)
- Intensivkurs för SR (april)
- Mini-Tennis (maj)
- Intensivkurs för SR (juni)
- KM utomhus (juni)
- Gustavbergs TK träningsläger förlagt på KTK (juni)
- KalmarSpelen Bravida Cup (juli)
- Sommartennis (juli-augusti)
- Olympic Day (augusti)
- Tjejträning (oktober)
- IF SO Tour Miditennis (oktober)
- IF SO Tour Maxitennis (oktober)
- Idrottsskolan (oktober)
- CA Fastigheter Cup (13:e året i rad) (november)
- Seniorsprinten (november)
- JR-sprint (november)
- Skinkdubbel (december)

Sammanfattning (Mats Gustafson)
Kalmar Tennisklubb arbetar för att

-  vara en klubb där alla som vill ska ha möjlighet att spela tennis på sin egen nivå, träffas, umgås och ha roligt tillsammans
- genom juniorverksamheten få fram välutbildade tennisjuniorer som skapar ett grundläggande intresse för tennis som de har glädje av hela livet
- arrangera bra nationella tennistävlingar
- vara en resurs för sina medlemmar men medlemmarna ska också vara en resurs för klubben 

Ovan fyra meningar är Kalmar Tennisklubbs policy som styrelsen jobbar efter. Det är viktigt att glädje genomsyrar hela verksamheten. Att tennishallen blir en social mötesplats där vi spelar tennis och har möjlighet att knyta sociala kontakter. Tennis skall eftersträvas att bli ett intresse för hela familjer och mellan olika ålderskategorier. KTK skall även drivas med en ekonomi som främjar en långsiktighet. Adress

Kalmar TK - Tennis Padel Pickleball Ängöleden 11 39236 Kalmar

Kontakt

Tel: 048013514 E-post: info@kalmartk.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in