Personlig tränare på Kalmar Tennisklubb


Nu finns Zara Abramsson tillgänglig som personlig tränare på Kalmar Tennisklubb. Zara har många års
erfarenhet inom träning och friskvård. Utöver personlig träning arbetar Zara som sjuksköterska på en
hälsocentral i Kalmar.

"Jag tror på träning från grunden, inga genvägar. Genuin träning med kvalitet och glädje. Jag tror på att
ta ansvar för grundstenarna; hjärta, lungor och skapa förutsättningar för en funktionell och sund
kropp."

"Med kunskapen jag besitter inom sjukvård och friskvård vet jag att DEN BäSTA MEDICINEN, i
förebyggande syfte och för frisk framtid, är rörelse och sunda kostvanor. Jag hjälper dig med verktygen
så vi tillsammans tar till vara på dina möjligheter. Du är den enda som kan använda din talang och med
rätt inställning kan du nå dit du vill".

För mer information >> 

Kontakta Zara på tfn: 0708 154653 eller <zara@ptzara.se>


 

                                                                      
 


Senast uppdaterad 2012-07-10 Webbmaster