Regler banbokning - Utvecklingsgruppen

Inomhus

Standby innebär att du spelar gratis på ledig bana och som du ej har bokat.

Om du spelar med någon som inte är med i juniorträningen betalar han/hon sin del av banhyran
enligt prislistan. Fortfarande gäller att banan ej får bokas.

Tänk på att om du bokar en bana inomhus är det alltid full banhyra.

Du måste alltid anmäla dig i receptionen innan du går in och spelar och uppge vem du spelar med.


Utomhus

Boka bana och spela gratis UTOMHUS
fredag till söndag alla tider och spela med deltagare i utvecklings- och tävlingsgrupperna
eller med familjemedlemmar. 

Du måste ha spelat klart din timme innan du kan boka en ny, gäller även om banan bokas på
annans namn.

Du måste alltid anmäla dig i receptionen innan spel och uppge vem du spelar med.

Om receptionen är obemannad måste du alltid innan spel skriva en lapp vem du spelar med
och lämna i receptionen, i annat fall skickas automatiskt en faktura.

 


Senast uppdaterad 2015-09-03 Webbmaster