Styrelsemöte Kalmar TK 2015-03-19 - nr 4

 
Närvarande:
Mats Gustafson ordf, Mattias Kanje vice ordf, Mona Larsson, Per Albertsson, Johan Kjellnäs, Björn-Olof Petersson


1. Styrelsen konstituerar sig

Ordförande                Mats Gustafson                            (omval 1 år)
Vice ordförande          Mattias Kanje                                      
Sekreterare                Mona Larsson                              (omval 2 år)
Ledamot                    Johan Kjellnäs                                     
Ledamot                    Jan Fjeldså                                         
Ledamot                    Björn-Olof Petersson                    (nyval 2 år)
Ledamot                    Pia Waldem                                 (omval 2 år)
Suppleant                  Per Albertsson                             (omval 1 år)           
 


2. Firmatecknare

Ordförande Mats Gustafson (650508-2955) och Lotta Samuelsson (611201-7808) skall vara firmatecknare.

 

Mats Gustafson                                          Mona Larsson
Ordförande                                                sekreterare

 


Senast uppdaterad 2015-03-27 Webbmaster