Styrelsemöte Kalmar TK 2017-12-14 – 8

Närvarande: Mattias Kanje, Per Albertsson, B-O Petersson, Johan Kjellnäs
Representant från personalen: Åke Svensson


§1
Mötet föklarades öppnat.

§2
I Mona Larsson frånvaro valdes Mattias Kanje till sekreterare för mötet och Johan Kjellnäs till justeringsman.

§3
Förra mötets protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§4
Ekonomin

Prognosen går mot ett litet överskott för 2017 års verksamhet. Det som inte finns med i räkenskaperna ännu
är en del poster som Lotta Samuelsson bifogat i en skrivelse till dagens möte. På intäktssidan bland annat
periodosering, gymnasieskolor, nystartsbidrag, löpande intäkter och sponsorintäkter. Vad gäller sponsorintäkterna
är det inte säkert de hinner komma in i december utan först i januari. På utgiftssidan amorteringar och räntor för
december, arbetsgivaravgifter, elräkning samt att kommunen skall ha in sin del av intäkterna för Padelbanornas
uthyrning.

Framöver vill vi kolla upp möjligheterna till ett ökat driftsbidrag från kommunen. Bland annat har Växjö ett
driftsbidrag som är mer än dubbelt så stort jämfört med vad vi i Kalmar TK har.

Styrelsen beslutar att inte höja avgifterna för banhyra och abonnemang för 2018.

§5
ITF Rising Star Tour maj 2018 på Kalmar TK. Beslut att omgående försöka ordna avtal med hotell för spelare. Vi siktar på att försöka få till bra avtal med hotell Brofästet då det underlättar med transporter då det är på gångavstånd. Carl Enlund får till uppgift att undersöka detta. Vi behöver också knyta till oss läkare för turneringen och ordna en sjukgymnastikbänk. Beslutas att Åke Svensson blir Tournament Director. Just nu står Mattias Kanje som Tournament Director på avtalet med Svenska Tennisförbundet men detta kan enligt Henrik Odervall på förbundet enkelt ändras. Vi behöver även utbilda egna ungdomar till bollkallar. Mer detaljerade planer läggs upp efter avstämning med Henrik Odervall i januari 2018.

Styrelsen godkänner utgifter för underhåll av utebanorna oavsett om de bidrag Åke Svensson sökt går igenom eller inte. Rör sig i första skedet om drygt 25000 SEK innefattande bland annat gruspålägg på banorna så att det får sätta sig under vintern.

§6
Aktiviteter för att öka intresse för tennisskolan

Vi har tappat ungdomar i tennisskolan samtidigt som verksamheten för vuxna tennismotionärer har ökat. Minskade intresse för tennis bland ungdomar innebär att återväxten hotas och att LOK-stödet minskar. Vi bör satsa på marknadsföring under vårterminen 2018 för att öka antalet ungdomar under HT 2018. Spontantennis och prova på tennis kan vara ett bra sätt att skaffa fler tennisungdomar. Även vilken verksamhet som skall bedrivas för de yngsta barnen. En omvärldsanalys på klubbar som är duktiga planeras. Sociala medier kan vässas för att synas i omvärlden.

§7
Gröndal/Brofästet/Tallhagen – Ny detaljplan är under utredning. I kommunens budgetskrivelse finns vi med där det står att i samband med att kommunen kommer att ta delar av Kalmar TK:s utebanor i anspråk för bygge av skolidrottshall planeras för modernisering och fler grusbanor. Ännu har kommunen inte formellt sagt upp gällande arrendeavtal.

§8
Nytt avtal mellan arbetsgivaralliansen idrott och Unionen. Avtalet gäller från 1/11-2017 och ger 2% på fast månadslön i två år och sista året 2,1% räknat på fast månadslön. För fackligt anslutna gäller detta som grund vid kommande medarbetar- och lönesamtal som skall hållas under januari 2018.

§9
Personal – Martin Sokolowski är åter i arbete efter sjukskrivning. Vi har även fått in en ny timanställd tränare som fungerar bra i verksamheten.

§10
Övrigt

Vi har vid snöfall och minusgrader problem med istappar på hallen invid gångbanan till entrén. Förslag finns på att ta fram offert för elslinga samt att vid behov hyra in skylifts för att slå ned istapparna.

Styrelsen beslutar att inhandla en begagnad våtdammsugare för att göra rent innebanorna. Kostnad ca 15000 SEK enligt offert som Åke Svensson fått.

I övrigt planeras för ställvis ommålning/renovering av framför allt bana 4 inne som slitits hårt vid uthyrning till externa aktörer.Mattias Kanje                                             Johan Kjellnäs
sekreterare                                                justeringsman


 
 


Senast uppdaterad 2018-01-12 Webbmaster