Styrelsemöte Kalmar TK 2015-10-28  -  nr 8

Närvarande: Mattias Kanje,  Mona Larsson, Johan Kjellnäs, Björn-Olof Petersson

1. Mona Larsson utsågs till sekreterare

2. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna

3. Ekonomin i balans

4. Bertil Stolt och Björn-Olof Petersson har varit i kontakt med Anders Andersson. Han
    uteslöt inte kommunal borgen. Han tyckte att vi skulle presentera ett underlag.
    Styrelsen föreslår att klubben köper in en kalkyl vad hallen kommer att kosta.Mattias Kanje                        Mona Larsson
vice ordförande                     sekreterare
 


Senast uppdaterad 2016-03-10 Webbmaster