Styrelsemöte Kalmar TK 2016-12-08  -  nr 7

Närvarande: Mattias Kanje, B-O Pettersson, Mats Gustafsson och Mona Larsson
Adjungerad: Åke Svensson

§ 1
Styrelsen gick igenom det förra protokollet och lade det till handlingarna.

§ 2
Mattias informerade om mötet med Tennis Syd i Helsingborg.

§ 3
Gällande arbetet med eventuell hallutbyggnad så har Mattias varit i kontakt med Marianne Dahlberg. Hon
har tagit upp ärendet på presidiet. Ärendet kommer att lyftas den 12/12.
Per-Ola och Lolita kallar till möte 20/12 då Mattias och B-O går.
Kultur och Fritid jobbar med en ny detaljplan gällande fotbollen. Om klubben får ett negativt besked så kommer
klubben att jobba vidare med bl.a. värmepumparna, målning av banor, uppfräschning av utebanorna.

§ 4
Martin Sokolowski har skrivit en ny ansökan till allmänna arvsfonden.

§ 5
Styrelsen diskuterade ledbelysning. Klubben har fått in en offert från Scan Interlight på 500.000:- för hallen.
250.000:- kommer klubben att få i bidrag från kommunen och Smålandsidrotten. Ledbelysning ger 40 %
bättre ljus.

§ 6
Ekonomilistorna är inte klara men Lotta har meddelat att ekonomin är i balans.

§ 7
Styrelsen godkänner skrivelsen gällande arbetsredskap m.m. för personalen och detta ska gälla från nu.
Se bilaga 1.

§ 8
Pia har sammanställt allt gällande Trygg och Säker Förening. Mattias scannar in och skickar ut till alla i styrelsen
så att var och en kan gå igenom detta. Förhoppningsvis kan vi sedan få iväg detta så att det gäller från januari.

§ 9
Åke har jobbat lite med klubbens idéer om ett tennisgymnasium i Kalmar. Detta kan i så fall som tidigast starta
2018. Åke ska kolla med Tennisförbundet och sedan bör även en kontakt tas med politikerna.
En nackdel som vi kan se är att Kalmar ligger nära både Växjö och Karlskrona där man redan har tennisgymnasium.
Styrelsen diskuterade eventuell rekrytering av en extra tränare på heltidsbasis. Vi ber Lotta att räkna på detta.

§ 10
Lotta har varit i kontakt med Arbetsgivaralliansen Idrott för info. Väntar fortfarande på besked på ställda frågor.

§ 11
Styrelsen hade bett Åke att vara med på styrelsemötet för att diskutera en eventuell månadshyra på 1.000:- för
tennisshopen. Olika förslag diskuterades och styrelsen uppdrog åt Mattias att fortsätta diskussionerna i samband
med lönesamtalet som kommer att hållas i januari.

§ 12
Styrelsen tycker att Swish behöver finnas i caféet.

§ 13
Mattias ber alla att fundera över vad som behöver göras i hallen och på utebanorna. Med andra ord en lista på
underhåll.

§ 14
Följande datum för styrelsemöte bestämdes för våren, 19/1, 23/3 och 1/6. Alla med start 18.30.Justeras                                                                        Vid protokolletMattias Kanje                                                               Mona Larsson


Bilaga 1

Arbetsredskap mm för KTKs personal

För heltidsanställda gäller:


- Kalmar TK står för en tennisracket per 12 månader såtillvida den enskilde
 tränaren inte har sponsorkontrakt
  på racketar.
 
-
Kalmar TK står för tennisskor. Dessa kan bytas ut löpande när de är för slitna. Även här gäller att tränare som
  har sponsorkontrakt på skor är undantagna.


- Kalmar TK står för arbetstelefon samt samtalskostnader upp till 500
 SEK/månad (inklusive mervärdeskatt).
  Kalmar TK står även för lämpligt telefonskydd/skal som skall användas för att minska risken för skador på telefonen.
  Skadas telefonen och skyddet ej har använts står den anställde själv för reparationskostnader eller ny telefon.


- Träningsjackor/overallöverdel/t-shirt enligt tidigare överenskommelse

- Milersättning inom Kalmar 40:-/mil (härav skattas ersättningen 21:50/mil).  Längre resor utanför Kalmar enligt
  statliga normer.

- Vid privatlektioner får tränarna 50:-/h i extra bonus

För timanställda tennistränare och personal i receptionen gäller:

- Kalmar TK står för träningsjackor/overallöverdel/t-shirt enligt tidigare överenskommelse

För vaktmästare och lokalvårdspersonal gäller:

- Kalmar TK står för arbetsskor och träningsjackor/overallöverdel/t-shirt enligt tidigare överenskommelse

 


Senast uppdaterad 2017-01-18 Webbmaster