Styrelsemöte Kalmar TK 2015-09-01  -  nr 7

Närvarande:
Mats Gustafson, Johan Kjellnäs, Per Albertsson, Jan Fjeldså, Björn-Olof Petersson

§ 1
Mats Gustafson utsågs som sekreterare

§ 2
Förra styrelseprotokollet gicks igenom och lades till handlingarna

§ 3
Ekonomin – bra balans. Nytt hyresavtal inför Ironman 2016

§ 4
Björn-Olof Petersson, Bertil Stolt och Per Albertsson skall uppvakta några större hallsponsorer.

§ 5
- Mer Prova-På-Tennis på campingar/skolor, ut med minitennisnät etc
- Fysträning för små barn. Tränarna skall prata med Per Albertsson om en spansk modell.
- Åke skall redovisa vad som krävs för att arrangera en Future eller en Challengertävling.


Mats Gustafson                                 Jan Fjeldså
ordförande/sekreterare        


 

 


Senast uppdaterad 2016-03-07 Webbmaster