Styrelsemöte Kalmar TK 2016-10-20  -  nr 6

Närvarande Mattias Kanje, Johan Kjellnäs, B-O Petersson och Mona Larsson
Adjungerad: Lotta Samuelsson

 
§1
Mona Larsson utsågs till sekreterare.

§2
B-O Petersson utsågs som justerare.

§3
Föregående protokoll gicks igenom
-
Inkastet för padelrack är inte löst.
-
Utbildningen för Åke gällande padel är klar.
-
Padel kommer inte att ingå i idrottsskolan.
-
Gällande fångstnätet vid bana 4 behöver det flyttas ca 5 cm.
- Mötet med kommunen, barn och ungdomsnämnden är klart.

§4
Lotta gick igenom ansvarsområdena för personalen. Denna redovisning ska även publiceras på hemsidan.

§5
Personalfrågor diskuterades. På grund av att det är långa dagar för de som jobbar helg i caféet kommer klubben
att dra ner på caféets öppettider under lördagar och söndagar. Receptionens nya öppettider blir fortsättningsvis:
Måndag-fredag kl 08.00-19.00, lördag kl 09.30-16.00 och söndag kl 09.45-17.00.

§6
Lotta redovisade ekonomin.

§7
Lotta berättade att 3 färgprover har tagits fram gällande ommålning i hallen. Klubben väntar fortfarande på offert
ifrån Colorama gällande priset på färgen.

§8
Styrelsen bestämde att avgiften som CIS ska betala för hösten-16 och våren-17 för Carl Wickman
(där betygssättning ska ske), ska vara 1000:-.I detta pris ingår spel för Carl kvällstid på hans ordinarie träningstid.

§9
Styrelsen uppdrog åt Johan Kjellnäs att försöka ordna ett möte med Emil Stille för att diskutera detaljplansändring
för utebanorna.

§11
B-O har pratat med Bäck och Sporrong (klubbens revisorer), gällande tennisshopen. På revisorernas inrådan
så föreslår styrelsen att Åke hädanefter betalar hyra för tennisshopen. Mattias kommer att prata med Åke om detta.
Formellt tas ärendet upp på nästa styrelsemöte med förslag på 1000 SEK/månad från årsskiftet.

Vid protokollet                                           JusterasMona Larsson                                            B-O Petersson                                                                                      

 

 

 

 

 


 


Senast uppdaterad 2016-11-11 Webbmaster