Styrelsemöte Kalmar TK 2015-06-16  -  nr 6

§ 1
B-O Petersson informerade om kontakten som han hade haft med kommunen och
badmintonklubben angående rackethallen.

§ 2
Lotta informerade att hon hade varit på banken och försökt få ner räntan på lånen,
dock utan resultat.

§ 3
Åke informerade om kommande tävlingar på klubben.

§ 4
Mats var villig att ansvara för energibiten på klubben.
Mattias ansvarar för tennisbloggen.
B-O ansvarar för rackethallen.

§ 5
Klubben har fått pengar från Kamprad stiftelsen. Lotta har informerat stiftelsen att klubben vill
frysa de 40.000:- som klubben fick. Anledningen är att klubben vill söka ännu mer pengar till
ett betydligt större projekt. Stiftelsen har godkänt detta.

Nästa möte blir den 1 september klockan 17.30.


 


Senast uppdaterad 2016-03-02 Webbmaster