Styrelsemöte Kalmar TK 2017-06-01 – 5

Närvarande Mattias Kanje, Mats Gustafsson, B-O Petersson, Johan Kjellnäs, Per Albertsson, Mona Larsson

Representanter personal Lotta Samuelsson, Åke Svensson, Carl Enlund

§ 1
Ordförande öppnade mötet.

§ 2
B-O Petersson utsågs att justera protokollet.

§ 3
Styrelsen gick igenom det förra protokollet och lade det till handlingarna.

§ 4
Mattias och B-O har varit på möte angående Tallhagsskolans eventuella hallbygge. Klubben blev lovad att
utebanorna 2-5 kan läggas om. Man kan inte lova ledbelysning eller värmepumpar.

§ 5
Styrelsen vill att kommunen utreder att eventuellt lägga idrottshallen på parkeringsplatsen. Ett ytterligare
förslag ifrån styrelsen är att kommunen kan låta vrida fotbollsplanen 90 grader.

§ 6
Styrelsen uppdrog åt Mattias att prata med Björn Strümpel och Johan Damne angående det fortsatta arbetet
med Tallhagsskolans idrottshall.

§ 7
Lotta redovisade att ekonomin är i balans.

§ 8
3 personer har visat intresse för att vilja vara tennistränare under ht-17.

§ 9
Styrelsen konstaterar att medlemsantalet för juniorer har sjunkit medan det är oförändrat för seniorer.
Det finns dock ett antal ungdomar som fortfarande står i kö och som inte kommit in i någon grupp.  
Detta beroende på brist på tider/tränare.

§ 10
Lotta informerade om att PadelCupen kommer arrangeras i september 2017 och fr o m 2018 planeras
utomhus KM flyttas från juni till september.

§ 11
Styrelsen kunde konstatera att swish funkar bra för klubben. Kostnad på 2 kr/swish för KTK.

§ 12
Mattias skickar ut förslag på mötesdatum i höst för augusti, oktober och december.

§ 13
Klubben har sökt 50.000:- för ett utvecklingsprojekt (periodisering) med Johan Enoksson och fått dessa pengar.

 

Björn-Olof Peterson                                     Mona Larsson   
Justeras                                                       Vid protokollet 


Senast uppdaterad 2017-06-08 Webbmaster