Styrelsemöte Kalmar TK 2016-08-25  -  nr 5

Närvarande: Mattias Kanje, Mats Gustafson, Johan Kjellnäs, Per Albertsson, B-O Petersson och Mona Larsson

 

§ 1
Mona Larsson utsågs till sekreterare.

§ 2
Mats Gustafsson utsågs som justerare.

§ 3
Föregående protokoll (30/5) gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 4
Padeltennisen går bra. Det är högre beläggning på padel än på utebanorna.

§ 5
Klubben funderar på att göra ett inkast där de som hyr padelrack kan lägga dem om banan hyrs efter att
personalen har slutat för dagen.

§ 6
Åke går en formell padelutbildning i Malmö.

§ 7
Lukas Nilsson och kommunen vill plocka in padel som en aktivitet i idrottsskolan. Styrelsen ställer sig tveksam
till detta.

§ 8
Invigning den 3/9 av padelbanorna klockan 13-18. Då kommer även det nyrenoverade gymmet att förevisas.
Nytt för i år är att det är fler fria vikter. Fysen för juniorerna kommer att ske i gymmet och inte ute på någon
bana.

§ 9
Målningsarbetet i gymmet är nu klart.

§ 10
B-O påtalar att bana 4 önskar bättre bolldämpning vid baslinjen.

§ 11
Klubben klarar inte på de tomtgränser man har att bygga ut. Klubben önskar 6 ute eller 6 innebanor eller
både och. Man måste uppvakta politikerna inte bara tjänstemännen.

§ 12
Styrelsen diskuterade kravlistan från förvaltningschefen Mats Linde.

§ 13
Emad Soukiyh och Mats Linde vill träffa Kalmar TK.
Mattias, B-O och Johan representerar KTK.

§ 14
Lotta skickar ut listor på klubbens ekonomi efter semestern.

§ 15
Pia skickar in det som hon har skrivit ihop om Trygg och Säker förening, till Mattias.

§ 16
Styrelsen bestämde ytterligare 2 styrelsemöten under hösten 20/10 och 8/12.

§ 17
Övriga frågor.

·     Magnus Gustafsson ”Unga lirare” har ett träningsupplägg som han gärna berättar om inför styrelse och
tränare. Grundupplägget är Ha kul. Det går ut på att man ska hänga mer på klubben med sina kompisar,
titta på film, läsa läxor osv vilket också leder till mer tennisspel.

·     Styrelsen diskuterade om man eventuellt kan tänka sig ett tennisgymnasium i Kalmar i framtiden.

·     Man bör även försöka rikta padel mot företag och företagsevenemang.

·     Gällande Lotta, Åke, Calle och Martin som personal, vad ska ingå för dem? Telefon, kläder, rack osv.

Åke vill gå ner i tid på bana. Åke får specificera vad som ska flyttas.


Justeras                                                   Vid protokolletMats Gustafsson                                      Mona Larsson                 


 


 

 

 

 


Senast uppdaterad 2016-09-22 Webbmaster