Styrelseprotokoll nr 5 - 9/10-13

                                               

Närvarande: Jan Fjeldså, Mattias Kanje, Mona Larsson, PG Lindencrona

 

1. Föregående protokoll
Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna.

2. Ekonomin
Styrelsen vill se en redovisning av hur man planerar att använda den inköpta bowlsutrustningen.

3. Rackethall
Inget togs upp.

4. Målning av banornas kortsidor?
Styrelsen ger Lotta i uppdrag att ta in offert på kostnad för ovanstående som presenteras för beslut på
nästa styrelsemöte.

5. Ansvarsområden (styrelsen – personal)
-  Rackethallen: Jan Fjeldså, P-G Lindencrona
-  Sommaraktiviteter: Mona Larsson
-  100-års jubileum: Mattias Kanje

6. 100 års jubileum
Inget togs upp.

7. Övrigt

- Köp av kopiator, datorer mm
  Styrelsen säger OK till föreslagna inköp enligt  bifogad offert (Rico)

- Boka upp datum för kommande styrelsemöten
  Förslag till mötesdatum: 6/11 och 2/12  (kl.18)

 

Jan Fjeldså                                                Mona Larsson
Ledamot                                                    Sekreterare

 

 


Senast uppdaterad 2013-10-20 Webbmaster