Styrelseprotokoll nr 4 - 21/8-13

                                              
Närvarande:
Ordf Mats Gustafson, Åsa Berglund, PG Lindencrona, Pia Waldem, Mona Larsson, Jan Fjeldså, Mattias Kanje

Adjungerade: Lotta Samuelsson, Björn-Olof Petersson1. Föregående protokoll

Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna.

2. Ansvarsområden
Lotta skall göra en ansvarsfördelning med mål för heltidsanställd personal.
Målen skall vara mätbara i någon form. Mätning och återkoppling skall ske till styrelsen inför möten ifrån de
heltidsanställda.

Diskuterades även styrelsens ansvarsområden (projekt, kommitté t ex Rackethall,
100 årsfest eller liknande). Ni som har bestämt er för ett projekt återkoppla med mail till  Lotta  och CC till
mig hur det fortskrider.

3. 100-års jubileum
Styrelsen diskuterade olika idéer och tankar. Det var ingen som nappade på att ansvara för
100 års jubileumet detta måste vi ha....någon intresserad..?

4. Rackethall
Ordförande informerade om Rackethallen och styrelsen tittade på ritningar. Information och ritningar om
Rackethallen hänger i caféet på glasrutan mot bana 2.

5. Övrigt
Antal styrelsemöte per år ca 6 möten x 1.5h. Lotta återkommer med en möteskalender.
Styrelsearvode diskuterades.


 

Mats Gustafson                                         Mona Larsson
Ordförande                                               Sekreterare

 

 

 


Senast uppdaterad 2013-10-20 Webbmaster