Styrelseprotokoll nr 4 - 2/11-11

1.  Föregående protokoll
Mats gick igenom föregående protokoll och det lades till handlingarna. 

2.  Tennisresa till Spanien
Resan till Alicante var lyckad och det blir samma koncept och samma ställe nästa år.

3. Tävlingar
Gustav Bergman hade förslag på olika lokala tävlingar som han skall diskutera vidare med tränarna.

4. Rackethall
Diskuterades rackethall/enklare utbyggnad/ingen utbyggnad alls. Lotta mailar ut om nytt möte för att
diskutera vidare. Arkitekt kommer eventuellt medverka i slutskedet.

Mats anmodar hela styrelsen att se på Paddeltennis på Youtube eftersom Paddel är med i ett
utbyggnadsförslag.

KTK väntar på ett kommunbesked om förskotterat investeringsbidrag till ritningsförslag. Eventuellt skall
flera ritningar göras.

5. Lottas redovisning
I redovisningen framgår det att det är mycket som händer i hallen såsom tävlingar mm.

6. Nedtagning av träd
Åke fortsätter med att bearbeta kommunen om detta. 

7. Taket i styrelserummet
Beslutades att byggfirma skall anlitas.

8.  Ekonomi i balans

9. Övrigt

Mats kordinerar en ansökan till allmänna arvsfonden för en ev utbyggnad. Ca 15 MIO skall sökas.
Frivilliga medlemmar att jobba med detta sökes i första hand.

Nya former för personalen diskuterades mht till administrativ tid / tid på banan. Personalen skall
återkomma med ett förslag.

Ev skid- och tennisresa undersöks av Gustav Bergman och Carl Nilsson.
 

Mats Gustafson                                Gustav Bergman
ordförande                                      sekreterare

                                                                                  

 

 

Senast uppdaterad 2011-11-22 Webbmaster