Styrelsemöte Kalmar TK 2017-03-16 – nr 3

Närvarande: Mattias Kanje, Mats Gustafson, B-O Petersson, Mona Larsson och Angelica Porcile

§ 1
Styrelsen konstituerar sig

Ordförande                        Mattias Kanje                     (omval 1 år)
Vice ordförande                 Mats Gustafson       
Sekreterare                       Mona Larsson                     (omval 2 år)
Ledamot                            Johan Kjellnäs
Ledamot                            Björn-Olof Petersson          (omval 2 år)
Ledamot                            Angelica Porcile                   (nyval 2 år)
Ledamot                            Per Albertsson           

§ 2
Firmatecknare
Ordförande Mattias Kanje (701119-4615) och Lotta Samuelsson (611201-7808) skall vara firmatecknare.Mattias Kanje                        Mona Larsson
ordförande                             sekreterare  

 


Senast uppdaterad 2017-03-28 Webbmaster