Styrelsemöte Kalmar TK 2014-05-15 - nr 3


Närvarande: Mats Gustafson ordf, Mattias Kanje vice ordf, Per Albertsson, Johan Kjellnäs

Adjungerade: Lotta Samuelsson, Åke Svensson, Carl Nilsson, Martin Sokolowski1. Föregående protokoll
Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna.

2.  Ekonomin
Ekonomisk bra balans

3. Styrelsen konstituerar sig

Ordförande                Mats Gustafson                                     (omval 1 år)
Vice ordförande          Mattias Kanje                                       (omval 2 år)
Sekreterare                Mona Larsson                                   
Ledamot                    Johan Kjellnäs                                      (nyval 2 år)
Ledamot                    Jan Fjeldså                                           (omval 2 år)
Ledamot                    Per Gudmund Lindencrona     
Suppleant                  Per Albertsson                                       (nyval 1 år) 

      
4. Firmatecknare
Ordförande Mats Gustafson (650508-2955) och Lotta Samuelsson (611201-7808) skall vara
firmatecknare.
 

5. Övrigt

- Uthyrning av hallen. Carl informerade om kommande års uthyrningar

- Arvsfonden. Martin informerade om hur långt ansökan kommit

- Tränartjänst 75-80 %. Lotta skall skriva ihop ett avtal om vad som skall ingå mm med
   start 1/9-14

- Gymmet, förråd. Beslutades att vi skulle jobba vidare med detta och begära in offerter

 

Mats Gustafson                                         Mattias Kanje
Ordförande                                                sekreterare


    


Senast uppdaterad 2014-07-05 Webbmaster