Styrelseprotokoll nr 3 - 11/4-11

                                                      
Närvarande styrelseledamöter:
Mats Gustafson, Jörgen Ström, Gustav Bergman, Susanne Söderberg och Ulf Hastlindh

1.  Föregående protokoll

Mats gick igenom föregående protokoll och det lades till handlingarna.

2.  Nya ledamöterna hälsades välkomna
Mats hälsade nya ledamöterna välkomna till Kalmar TKs styrelse.

3.  Styrelsen konstituerar sig / Förslag på kommittéer
Styrelsen konstituerade sig och
- Jörgen Ström valdes som vice ordförande
- Gustav Bergman valdes som sekreterare
- Kommittéerna,
se bilaga

4.  Firmatecknare
Ordförande Mats Gustafsson (650508-2955) och  Lotta Samuelsson (611201-7808) skall vara
firmatecknare.

5.  Rackethall
Först och främst skall det räknas och mätas för att se om projektet är möjligt innan vi går vidare.

6.  Tränarfrågor
Mats gick igenom löne- och personalbilden.

9.  Tennisresa till Alicante
Mats och Susanne Söderberg återkommer med ett förslag om resa i september/oktober 2011.

10.  Försäkringsfrågor, reperation, underhåll hall 
Ulf  Hastlindh ser igenom behovet med Lotta och rapporterar löpande till styrelsen. Lotta tar även en
kontakt med Leif  Brandt, som då lämnar över det han har synpunkter på.

 11.  Övrigt
Styrelsen har beslutat att installera en kaffemaskin. Kontakt tas med Löfbergs Lila och Lotta tar fram ett
förslag. Vid tävlingar skall personal gå runt med en kaffevagn.


Mats Gustafson                                            Gustav Bergman
ordförande                                                  sekreterare


Bilaga

Styrelsekommittéer 2011

Utbyggnadskommitté

Mats Gustafson
Jörgen Ström
Åke Svensson
 

Anläggningskommitté   

Ulf Hastlindh
Åke Svensson
Carl Nilsson
Martin Sokolowski
 

Tävlingskommitté  

Gustav Bergman
Åke Svensson
Carl Nilsson
Lotta Samuelsson 
Martin Sokolowski
 

Sponsorkommittén 

Carl-Johan Nordblom
Åke Svensson
Carl Nilsson
Lotta Samuelsson
Martin Sokolowski
 

Resekommittén 

Susanne Söderberg
Mats Gustafson
 

Café- och festkommittén

Mona Larsson
Lotta (café)                     


Senast uppdaterad 2011-05-04 Webbmaster