Styrelsemöte Kalmar TK 2013-03-26 - 2

                                              
Närvarande styrelseledamöter:
Mats Gustafson, Gustav Bergman, Åsa Berglund, Mona Larsson, Per Gudmund Lindencrona

1. Styrelsen konstituerar sig

    Ordförande                Mats Gustafson                                 (omval 1 år)
    Vice ordförande          Gustav Bergman
    Sekreterare               Mona Larsson                                    (omval 2 år)
    Ledamot                   Åsa Berglund                                     (nyval 1 år)
    Ledamot                    Pia Waldem                                      (nyval 2 år)
    Ledamot                    Per Gudmund Lindencrona                   (nyval 2 år)

2. Firmatecknare

Ordförande Mats Gustafson (650508-2955) och Lotta Samuelsson (611201-7808) skall vara
firmatecknare.

3. Övrigt

Beslutades att KTK skall köpa in 2 bordtennisbord, 8 bordtennisracketar och bollar.
 

 

Mats Gustafson                                Mona Larsson
ordförande                                      sekreterare

 

 

 


Senast uppdaterad 2013-04-12 Webbmaster