Styrelsemöte Kalmar TK 2017-10-12 – 7

Närvarande: Mattias Kanje, B-O Petersson, Per Albertsson och Johan Kjellnäs
Representant från personalen Åke Svensson
Frånvarande: Angelica Porcile, Mona Larsson§1

Mötet öppnades.

§2

Mattias utsågs till sekreterare i Monas frånvaro. Per Albertsson utsågs till justeringsman.

§3
Förra styrelsemötets protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

4.   §4
Ekonomin – Den ekonomiska rapporten var inte periodiserad mot förra årets resultat och balansrapport.
Därför svårt att göra säkra jämförelser. Man ser dock att verksamheten med Padel och racketuthyrning går bra.
Man ser även en förmodad minskad intäkt på tennisskolan.

5.   §5
Styrelsen beslutar enhälligt att stå bakom Johan Kjellnäs översikt på nya tennisbanor ute och framtida
hallutbyggnad motsvarande ytan för bana 4 och 5 ute.

6.   §6
Diskussion angående Kalmar TK:s nuvarande verksamhet och hur vi kan utveckla den i framtiden. Personalen i
samarbete med styrelsen ges i uppgift att arbeta fram aktiviteter och strategi för att bland annat försöka öka
antalet ungdomar i tennisskolan, hitta former för att kombinera bredd och elitsatsning. Tävlingsverksamhet,
träningsläger för andra klubbar, utbyte med andra klubbar etc. Mattias skall ta fram ett arbetsmaterial med idéer
att jobba vidare utifrån. Avstämningsmöte planeras med personalen framöver för att lägga upp detaljerade riktlinjer.

§7
Diskussion angående mail från personalen till styrelsen angående formen för framtida hallutbyggnad med tanke på
att Padelverksamheten växer fort i Sverige och det finns flera aktörer som letar lokaler för att starta inne-Padel.
Styrelsen förordar i nuläget att vi siktar på två inomhusbanor i tennis och två inomhusbanor för Padel.

§8
Övriga punkter – Euroexpo har ställt frågan om att hyra tennishallen för mässa v6 eller v7 under 2019. Styrelsen
säger ja till detta. Normal ersättning med spelkuponger delas ut till abonnemangsinnehavare.

B-O Peterson och Åke Svensson informerade om Tennis Syds möte i Växjö 10/10 - 2017. Tyvärr dålig uppslutning.
Oskarshamns TK, Växjö TS, Karlshamns TK, Kalmar TK och Tabergsdalens TK var de enda som deltog på mötet.
(Detta möte var för klubbarna i Blekinge och Småland). Sammanfattning från mötesprotokollet inklippt nedan:

Seriespel
För långa resor
Enklare spelform
Färre spelare i juniorligans respektive lag
Mer lokala serier
Tar många år att bygga upp många serielag i en klubb
Fördel för föreningar som har nära till andra (Bankeryd, Jönköping, Tabergsdalen, Värnamo, etc.)

Tävlingar
Sämre möjligheter att marknadsföra tävlingar i det nya systemet. Hur kan vi bättre nå ut med information om tävlingarna?
Tävlingsplanering – För många kollisioner med tävlingar i samma kategori
Prioritera Klubbsamarbeten
Få igång klubbsamarbete för att öka matchspel så småskaligt som möjligt
Kortare format, helst under en dag så enkelt som möjligt
Större frihet efter sanktion
KM, RM, SM
Synkronisering av alla tävlingar genom två klubbmöten om året med syfte att samordna tävlingsprogrammet


Utbildning

Istället för att ha två dagars kurser föreslogs att kurserna ska brytas ned i två endagar där kursinstruktören istället
åker till deltagarnas klubbar, ställer högre krav på instruktörerna
Gemensamma domarutbildningar för Elitserie- och Division 1- klubbarnas domare inför seriestart

Next Generation Utbildningsläger
Två nivåer av läger, med övernattning, utan övernattning
Spets från 14 år och uppåt
Stöd i hemmiljö (Tennis Syds personal)
Viktigt med läger från 15 år och uppåt
Tveksamma till läger för 10 åringar.
När läger genomförs runt om i regionen i olika klubbar istället för som nu på ett och samma ställe hela tiden bidrar det till
extra stimulans och energi (samt inkomster) hos de föreningar som står som värdar. ”

 
 

--------------------------------------------                                -------------------------------------------

Sekreterare Mattias Kanje                                             Justeringsman Per Albertsson


 


Senast uppdaterad 2017-10-25 Webbmaster