Styrelsemöte Kalmar TK 2016-02-17  -  nr 1 

§ 1
Mats Gustafson utsågs som sekreterare och Mattias Kanje som justerare

§ 2
Ekonomin: Bra ekonomi i Kalmar Tennisklubb

§ 3
Höjd medlemsavgift 2017. Lotta tar fram ett förslag till styrelsen som skall tas upp på årsmötet.

§ 4
Rackethallen. Mattias Kanje skall skicka skrivelse till kommunen. Beslut väntas för en skola i
april/maj i KF. Om simhallen byggs i Tallhagen är detta bäst för KTK.

§ 5
Övrigt:

Årsmöte, förslag 10 mars.

Handledare måste vara med om grupper med nyanlända som tränar pga att språk- och kultur-
krockar skall undvikas. Säkerhet, larm skall skaffas till ensamarbetande personal. Lotta
stämmer av med polisen. Tydliga instruktioner till hur personalen skall agera skall finnas tilll hands.

Mattias Kanje kandiderar till ordförande i Kalmar Tennisklubb.

Mats stannar kvar i styrelsen och hjälper till som vice ordförande.

Mattias lyssnar av samtlig personal för att stötta personalen och få till stånd en bra arbets-
fördelning i samverkan med alla i personalen.


Mats Gustafson                        Mattias Kanje
Sekreterare                              Justerare 


Senast uppdaterad 2016-03-02 Webbmaster