Styrelseprotokoll nr 1 - 31/1-12   

Närvarande styrelseledamöter: Mats Gustafson, Carl-Johan  Nordblom, Jörgen Ström, Mona Larsson,
Susanne Söderberg, Gustav Bergman, Ulf Hastlindh

Adjungerade: Lotta Samuelsson, Åke Svensson

1. Tennisresor utomlands
Jozo Grbavac har tagit kontakt vad gäller utbyte mellan Ljungby TK och Kalmar TK. Våra medlemmar
har möjlighet att följa med på deras tennisresa till Dubrovnik 5-12 maj, 6.500 sek för en vecka.
Kalmar TK har ambitionen att genomföra en resa till Alicante i år igen. Det är tänkt att vi skall åka i
september/oktober 2012 och då i mån av plats bjuder vi in Ljungby TKs medlemmar.

2. Personal
Marianne har sista dagen idag 31/1 och får nu enligt lag inte jobba hos oss förrän om 3 månader.
Vi hoppas på att hon kan komma tillbaks en ny runda och fram till dess försöker personal att täcka
upp i bästa möjliga mån.

3. Årsmöte
Årsmöte kommer hållas i tennishallen 12/3 klockan 18.00.

4. Utbyggnad
Vi har fått in 2 ritningsförslag vilket måste omarbetas för att vara likvärdiga då priserna skilde sig
väsentligt och efter det ta beslut utefter de nya förslagen. En diskussion med kommunen kommer
därefter att tas för att försöka få dem ta en större del av ritningskostnaden.

Ett förslag är att försöka få ett bidrag av allmänna arvsfonden för investeringen av rackethallen.
Detta utreds vidare.

5. Övrigt
Caroline Möllesand har uppdrag att ta fram en ny presentation för klubben för att kunna visa
kommun / andra intressenter – prislapp ca 10 000 kronor.

Styrelsen har beslutat att köpa en traktor för 50.000 sek till utomhusbanorna för att underlätta
bultning / iordningställande av banorna

 

Mats Gustafson                                         Gustav Bergman
ordförande                                                sekreterare

                                                                                

 

 


Senast uppdaterad 2012-02-21 Webbmaster