Styrelseprotokoll nr 1 - 31/1-11

Närvarande styrelseledamöter: Mats Gustafson, Mona Larsson, Jörgen Ström och Gustav Bergman

Adjungerade:  Susanne Söderberg och Lotta Samuelsson

1. Föregående protokoll
Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna.

2. Rackethall
Projektet är fortfarande igång och kommunen jobbar på för att presentera ett förslag.

3. Bokslut
Lotta är i det närmsta klar med sitt arbete inför bokslutet och skall därefter lämna in det sista till KTKs
revisor Kent Petersson.

4. Årsmöte
Årsmötet skall hållas torsdag 10/3 klockan 18.00.

5. TV – projektorn
TV-kväll skall hållas när vi har någon bra turnering att visa.

6. Tränarfrågan
Styrelsen poängterar att i alla timlöner är semester ersättning inkluderad enligt gängse normer. Även
lönerna samt ansvarsområden skall gås igenom av Mats för våra fast anställda. Mats poängterade
att vi håller en bra lönebild jämfört med andra svenska klubbar.

7. Träningsläger utomlands
Susanne Söderberg skall tillsammans med Mats Gustafson titta på tennisläger utomlands. Dubrovnikresa
planeras till slutet av september 2011. Alicante kom upp på tapeten då det är ett mycket bra resmål
och Susanne kommer presentera ett förslag på en resa dit i maj 2012. 

8. Veteran SM
Jörgen Ström ska göra ett reportage ifrån veteran SM i Stockholm för vår hemsida samt månadsblad.
KTKs deltagare är Marcus Hadevik HS35, Jörgen Ström HS45, Håkan Sporrong och Åke Svensson HS50.

9. Projekt
Mona hjälper till under KalmarSpelen. Jörgen skall rapportera löpande med bilder och text till Lotta under
veteranlagets seriespel / VSM och håller i tennishotellet. Gustav sköter TV-kvällar samt kommer vara
behjälplig med tävlingar. Styrelsen tog även beslut att styrelsen tar hand om den årliga Klubbmästar
tävlingen. 

10. Övrigt
Inga övriga frågor togs upp / har kommit in.
 

Mats Gustafson                                Gustav Bergman
ordförande                                      sekreterare

 


 


Senast uppdaterad 2011-11-22 Webbmaster