Styrelseprotokoll nr 1,  8/1-14

Närvarande:
Ordf Mats Gustafson, vice ordf Mattias Kanje, Mona Larsson


1.  Föregående protokoll
Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna.

2.  Ekonomin
I balans, vi följer budget.


3. Rackethallen
Söker finanser via fonder.

4. Integrationstennis – Åke
---

5. Bidragsansökningar (handikappvänlig entré, handslaget mm)  
Martin Sokolowski skall söka bidrag från arvsfonden med stöd av PG Lindencrona och Kaja Halleen-
Holmström på Kultur- och Fritidsförvaltningen

6.  Strategiarbete för KTK – Jan Fjeldså
Sköts upp till nästa styrelsemöte

7.  Alla styrelsemedlemmar redogör för sitt förslag/idé på vad som kan utveckla KTK.
---

8.  Övrigt
- Förslag på att toaletter skall byggas med återvunnet (billigt) material med utanpåliggande rör (Carl)
- Entréarbete fortsätter med handikappanpassning (Åke)
- Ommålning av trappa och ledstång vid tillfälle

 

Mats Gustafson                                         Mona Larsson
Ordförande                                                sekreterare


              


Senast uppdaterad 2014-02-03 Webbmaster