Styrelseprotokoll nr 4 - 7/5-12

Närvarande styrelseledamöter: Mats Gustavsson, Gustav Bergman, Jill Elgehed, Mona Larsson,
Carl-Johan Nordblom.

Adjungerade: Lotta Samuelsson

 

1.      Säker och trygg förening

Kaja Hallén ifrån Kalmar kommun hade en genomgång för styrelsen vad Säker och trygg förening
innebär och vad som krävs för en certifiering. Styrelsen beslutade att fortsätta detta arbete inom
Kalmar TK för att bli en Säker och trygg förening.

2.      Fiket

Handdukar och schampo finns nu att köpa i fiket.

Även en ny kyldisk har införskaffats och kommer snart på plats.

Lotta har varit i kontakt med snickare om pris för ombyggnad av kök, han återkommer till henne med
pris på detta.

Styrelsen beslutade att all personal som arbetar i fiket skall ha förkläde på sig,  det skulle se trevligt ut
och är dessutom skyddande för personal som arbetar där.

3.      Övriga frågor

Samtliga kemikalier och trädgårdsmaskiner skall flyttas ifrån rummet bredvid kontoret.
Gustav undersöker om container finns och skall då införskaffas till alla maskiner och kemikalier.
På sikt ska det även anställas en receptionistansvarig/caféansvarig  hel eller deltid i klubben.

 

Mats Gustavsson                                Jill Elgehed
Ordförande                                         Sekreterare

  


Senast uppdaterad 2012-05-23 Webbmaster