Styrelseprotokoll nr 3 - 2/4-12

Närvarande styrelseledamöter: Mats Gustafson, Gustav Bergman, Jill Elgehed, Mona Larsson,
Carl-Johan Nordblom

Adjungerade: Lotta Samuelsson

1. Styrelsen konstituerar sig

Ordförande - Mats Gustafson

Vice ordförande - Gustav Bergman
Sekreterare - Jill Elgehed
Ledamot - Ulf Hastlindh
Ledamot - Mona Larsson
Ledamot - Carl-Johan Nordblom

Kommittéer

Styrelsen fortsätter med att inte ha några uttalade kommittéer däremot har styrelsemedlemmarna
områden som de är mer inriktade på enligt nedan:

Mats - Resor
Gustav - Tävlingar
Carl-Johan - Medarbetarsamtal
Jill & Mona - Fest / cafeteriadelen vid tävling
Ulf - Anläggning

2. Firmatecknare

Ordförande Mats Gustafson (650508-2955) och Lotta Samuelsson (611201-7808) skall vara firmatecknare.

3. Triathlon

Hallen kommer att hyras under triathlonet under 3 års tid. Ny brandsimulering har gjorts så vi har
tillstånd för 3 000 personer i själva halldelen.

4. Klubbmästaren 2012

Tävlingen kommer att gå av stapeln i september, Gustav blir ansvarig.

5. Fotografering

Fotografering av styrelsemedlemmarna avklarades.

6. Övrigt

Ta in priser på kaffeautomat från bolag såsom Acapo samt t ex Löfbegs lila för att utvärdra och om det är
prisvärt införskaffa densamma.

Kyldisk vid cafeteria för att kunna hålla smörgåsar och dylikt fräscht skall införskaffas och monteras.

Serveringsvagn ska införskaffas för att kunna möjliggöra säljrunda på läktare / utomhus.

Handdukar (typ Ikea) ska införskaffas och finnas till försäljning i cafeterian för de som har glömt.

                             
  


Senast uppdaterad 2012-04-27 Webbmaster