Regler Standby - banbokning

Standby gäller bara för dig som deltar i  KTKs schemalagda juniorträning ht-17
(1 september -31 december 2017) och vt-18 (1 januari - 31 augusti 2018).


Standby innebär att du spelar gratis på ledig bana och som du ej har bokat.

Om du spelar med någon som inte är med i juniorträningen betalar han/hon sin del av
banhyran enligt prislistan. Fortfarande gäller att banan ej får bokas.

Tänk på att om du bokar en bana är det alltid full banhyra.

Du måste alltid anmäla dig i receptionen innan du går in och spelar och uppge vem du
spelar med.

 


Senast uppdaterad 2017-08-30 Webbmaster