Sigges Cirkus - deltagare                                                            

Vårens abonnemang är 1/1 - 30/6 2018
OBS! Tiderna finns disponibla innan och efter avslutat Sigges Cirkus-schema.

Lag
 
Namn Telefon Mobil
1 Mikael Georgsson   (1/2)
Kenth Augustsson  (1/2)
Jesper Törnkrantz
David Elm
  070-371 99 41
070-154 35 65
073-660 34 31
 
2 Henrik Hasselgren   (endast kl 09.00)
Johnny Andersson  (endast kl 09.00)
0480-570 63
0480-47 56 36
070-595 82 84 
073-445 09 44
3 Magnus Gullberg
Joakim Jansson

 
076-109 30 28
070-088 84 44
4 Ulf Eliasson
Krister Swärdström
0480-47 01 56
0480-681 83
076-800 27 29
070-569 60 23
5 Bernt Norén
William Hogland
0480-878 25
0480-44 67 21
070-525 51 79 
070-585 83 52
6 Lisa Jalmander          (1/4)
Anette Karlsson      (1/4)
Maria Wimmergren  (1/4)
Anette Kronström    (1/8)    (endast kl 09.00)
Lotta Samuelsson    (1/8)


0480-42 32 66

0480-158 65
070-217 42 23
073-039 24 15
070-398 38 34
076-314 33 88
073-698 56 50
7 Christoph Tiedtke    
Pär Svanfeldt            
0480-49 71 58
0480-49 10 40
070-866 69 24
070-649 10 49
8 Conny Köhlin  
Kristoffer Björneklint

 
070-376 59 80
070-982 95 95
9 Henrik Hasselgren   (endast kl 10.00)
Christer Johansson
0480-570 63
0480-665 69
070-595 82 84 
070-635 86 86
10 Peter Larsson
Magnus Nilsson
0480-47 57 09
 
076-112 96 50
073-384 42 07
11 Per Gudmund Lindencrona (1/4)
Eric Rydén                  (1/4)
Conny Köhlin             (1/2) 
0480-286 64

 
076-047 57 92
070-335 57 74
070-376 59 80
12 Johnny Andersson  (1/3) (endast kl 10.00)
Martin Delin   (1/3)
Björn Zedig   (1/3)
Bertil Gunnarsson
0480-47 56 36

 

073-445 09 44
073-813 80 33
073-434 61 32
070-743 14 58

 

 

Reserver:
Erik Graner            
Gunnar Gyllenram   
Kjell Hall  
Hans Mattisson 
Claes Oscarsson
Charles Puskaric    
Maud Lindegårdh-Puskaric 
Björn Strumpel  
Lotta Wahlmino 
Fredrik Dahl
 


070-302 32 22
0480-102 67
070-749 51 99
070-825 98 76
070-641 64 08
070-383 11 22
070-696 18 11
070-557 42 70
073-571 82 50
070-339 36 99
  

 

 


Senast uppdaterad 2018-03-07 Webbmaster