Sigges Cirkus - deltagare                                                            

Vårens abonnemang är 1/1 - 30/6 2019.
OBS! Tiderna finns disponibla innan och efter avslutat Sigges Cirkus-schema.

Lag
 
Namn Telefon Mobil
1 Mikael Georgsson  
Kenth Augustsson  
  070-371 99 41
070-154 35 65
2 Henrik Hasselgren   (endast kl 09.00)
Johnny Andersson  (endast kl 09.00)
0480-570 63
0480-47 56 36
070-595 82 84 
073-445 09 44
3 Magnus Gullberg
Joakim Jansson

 
076-109 30 28
070-088 84 44
4 Ulf Eliasson
Krister Swärdström
0480-47 01 56
0480-681 83
076-800 27 29
070-569 60 23
5 Bernt Norén
William Hogland
0480-878 25
0480-44 67 21
070-525 51 79 
070-585 83 52
6 Anders Bosson
Niklas Dahlqvist
  073-809 76 17
070-775 58 89
7 Christoph Tiedtke    
Pär Svanfeldt            
0480-49 71 58
0480-49 10 40
070-866 69 24
070-649 10 49
8 Conny Köhlin  
Kristoffer Björneklint

 
070-376 59 80
070-982 95 95
9 Henrik Hasselgren   (endast kl 10.00)
Anette Karlsson
0480-570 63
 
070-595 82 84 
073-039 24 15
10 Peter Larsson
Claes Oscarsson
  072-747 57 09
070-641 64 08
11 Per Gudmund Lindencrona (1/4)
Eric Rydén                  (1/4)
Conny Köhlin             (1/2) 
0480-286 64

 
070-883 01 11
070-335 57 74
070-376 59 80
12 Johnny Andersson 
Martin Delin   
Björn Zedig   
Bertil Gunnarsson
0480-47 56 36

 

073-445 09 44
073-813 80 33
073-434 61 32
070-743 14 58

 

 

Reserver:
Erik Graner            
Gunnar Gyllenram   
Kjell Hall  
Charles Puskaric    
Maud Lindegårdh-Puskaric 
Björn Strumpel  
Tarek Saliba
 


 070-302 32 22
 0480-102 67
 070-749 51 99
 070-383 11 22
 070-696 18 11
 070-557 42 70
 070-231 24 54
  

 

 


Senast uppdaterad 2019-03-11 Webbmaster