Damer 50

Lisa Jalmander Anette Karlsson Anette Kronström Christina Thureson

Seriespel

Lagledaren tar ut laget inför varje seriematch

Milersättning -  bensinkvitto till Lotta

1 punktinsats á 4 h under perioden september 2019 - augusti 2020, t ex behjälplig i tävlingsledningen, café.

Värva en ny sponsor till KTK och du får 30 % av 1:a årets nettointäkt som det nya sponsoravtalet inbringar.
Prata med Carl som ansvarar för KTKs sponsring.


 


Senast uppdaterad 2019-12-03 Webbmaster