Herrar 45


Håkan Talts
Lagledare
hakan.moa@telia.com

Carl-Magnus Bäck
carl-magnus.back@se.ey.com

Kent Josefsson
ken.tj@hotmail.com

 
 Mats Olsson
mats.olsson@kalmarsciencepark.se
Åke Svensson
akesvensson@kalmartk.se
 

Alla måste vara medlemmar. Var och en betalar sin egna medlemsavgift.

Seriespel

Lagledaren tar ut laget inför varje seriematch

Milersättning -  bensinkvitto till Lotta

2 punktinsater á 4 h under perioden september 2019 - augusti 2020, t ex behjälplig i tävlingsledningen
eller som vikarierande tränare.

Värva en ny sponsor till KTK och du får 30 % av 1:a årets nettointäkt som det nya sponsoravtalet inbringar.
Prata med Carl som ansvarar för KTKs sponsring.


 


Senast uppdaterad 2019-09-24 Webbmaster