Svenska Tennisserien utomhus » Herrar A och B » Syd Div 2 B


Carl Enlund -83
Lagledare
Spelande tränare
Martin Sokolowski -76
Tränare
Niklas Andersson -79 Daniel Malmgren -83

 
Juan Carlos Aguilera -85 Viktor Emlund -89

Pawel Wrobel -89

Martin Svahn -92

Marcus Berggren -93 Adrian Cerps -94 Adam Svensson -99 Gustav Joelsson -00

Carl Wickman -00  Jacob Danell -01 Hugo Landin-01

Resultat >>

Allmänt

Alla måste vara medlemmar. Var och en står för sin medlemsavgift.

Alla som deltar på träningen måste vara med på
- seriematcher  
- CA Fastigheter Cup (2-6/11 2016) 
- KM inomhus (sportlovet)
- KM utomhus (maj-juni 2017)
- KalmarSpelen (30/6 -9/7 2017)

Seriespel

Lagledaren tar ut bästa laget inför varje seriematch
Bortamatch över en dag: 1 mål mat ingår
Bortamatch med boende: boende och 1-2 mål mat/dag ingår
Bensin-, matkvitton mm till Lotta
(Andralaget får enbart milersättning)

A-lagsträning

Tränarna tar ut vilka som skall delta i A-lagsträningen
Deltagare i tävlingsgruppen: 1 000 kr i avgift för A-lagsträningen (se nedan)
Juniorer som ej deltar i tävlingsgruppen: samma avgift som för tennisskolan

Kostnad

KTK tar ut en avgift på 1 000 kr/person för alla som deltar på A-lagsträningen under perioden
1 september 2016 - 31 augusti 2017.  Avgiften återbetalas när deltagaren hjälpt KTK med 4 punktinsatser
(á 4 timmar) under denna period.

Det kan vara allt från att sitta i tävlingsledningen, domare, stå i fiket under tävlingar, tränare vid idrottsskola
eller julavslutning, hjälpa till med utebanorna i början av säsongen mm mm.

Alla som deltar i A-laget får utan avgift

Klädesplagg som används under match och träning.
Boka bana på ”A-laget” om du spelar med A-lagsspelare eller tränare
Personlig gymtag
Alla startavgifter på KTKs hemmatävlingar
Värva en ny sponsor till KTK och du får 30 % av 1:a årets nettointäkt som det nya sponsoravtalet inbringar.
Prata med Carl som ansvarar för KTKs sponsring.


 


Senast uppdaterad 2017-05-10 Webbmaster