Kalmar Tennisklubbs Policy

Kalmar Tennisklubb arbetar för att:

·       vara en klubb där alla som vill skall ha möjlighet att spela tennis på sin egen nivå, träffas,
umgås och ha roligt tillsammans, i ett positivt och tryggt idrottsklimat

 

·       genom juniorverksamhet få fram välutbildade tennisjuniorer som skapar ett grundläggande
intresse för tennis som de har glädje av hela livet

 

·       arrangera bra nationella tennistävlingar

 

·       vara en resurs för sina medlemmar men medlemmarna skall också vara en resurs för klubben

 

·       eftersträva mångfald och ta tillvara möjligheter och undanröja hinder, att på alla plan och
nivåer tillvarata olika kompetenser, erfarenheter och talanger

 

·       våra medlemmar ska kunna vara aktiva inom idrotten utan att riskera att utsättas för någon
form av kränkande behandling, trakasseras eller mobbas

 

·       alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar, oavsett nationalitet, etniskt
ursprung, religion, ålder, fysiska och psykiska förutsättningar, kön, eller sexuell läggning

 

Senast uppdaterad 2013-11-25 Webbmaster