TK och Kalmar kommuns idrottssatsning

I dagarna presenterade Kalmar kommun sin stora idrottssatsning för de närmaste åren. Ett antal nya
konstgräsplaner för fotboll, satsningar på ridsporten och en ny multiarena för innebandy, basket och friidrott
kommer att byggas.

För Kalmar TK innebär det att vi kommer att få fem nya utebanor, varav fyra stycken förläggs i Tallhagen norr
om nuvarande banor 2-5. Anledningen till detta är att i samband med att Linnéuniversitetet och hotell Brofästet
blir en grundskola, kommer ytan för vår nuvarande utebana 1 att nyttjas för byggandet av en skolidrottshall.

I många och långa förhandlingar med kommunen har Kalmar TKs styrelse föreslagit ett flertal alternativa
placeringar för en skolidrottshall. Av olika skäl, bland annat byggnadstekniska och ekonomiska, har dock dessa
alternativa placeringar inte varit intressanta för kommunen.

De senaste månaderna har goda framsteg gjorts i förhandlingarna mellan Kalmar TK och kommunen. Kalmar
kommun äger marken som vår tennishall och utebanorna är placerade på. Sedan 1989 finns ett avtal som just
nu förlängs med fem år i taget om ingen av parterna säger upp det.

Nuvarande avtal måste sägas upp före utgången av 2017 för att en ny femårsperiod inte skall träda i kraft.
Eftersom skolan skall tas i bruk 2020 till höstterminen, kommer Kalmar kommun att säga upp nuvarande avtal.
Till god sed hör att markägaren skall erbjuda den arrenderande parten en likvärdig ersättning för de ytor den
arrenderande parten förlorar. Detta gäller både utebana 1 samt de ”mjuka” värdena i form av förlorad social
yta och miljö. Kalmar kommun kommer i en ny detaljplan att föreslå dels en ny fotbollsplan i Tallhagen, dels fyra
nya grusbanor för tennis norr om nuvarande bana 2-5. Man kommer även att i detaljplanen ta med möjligheten
för Kalmar TK att bygga ut nuvarande tennishall på ytan motsvarande utebanor 4 och 5.

En ny centrecourt, för att ersätta bana 1, kommer att byggas på ytan där vi i dag har utebanorna 2 och 3.
Mellan Padelbanorna och den nya centrecourten kommer en pyramidläktare att resas, vilket möjliggör att man
som åskådare både kan se både Padel och tennis därifrån.

Kalmar TK kommer att få fem helt nya utebanor i grus och vi kan i ett utgångsskede behålla både bana 4 och 5 ute,
vilket ger oss sammanlagt sju stycken grusbanor. Vi kan därför satsa på att utöka vår verksamhet, både avseende
träning och tävlingsverksamhet. Dessutom får vi i och med detta en ny och modern anläggning av högsta klass.
Nuvarande bana 3, 4 och 5 anlades 1943 och bana 1 och 2 1979. Ingen genomgripande renovering har gjorts på
dessa banor annat än att man har lagt nya linjer med jämna mellanrum och att sprinklersystem installerats för
bevattning.

Kalmar TK avser att starta en riktad insats för att skapa kapital för att på sikt möjliggöra en hallutbyggnad där
två nya innebanor samt två innepadelbanor byggs på ytan motsvarande utebanorna 4 och 5.

Andemeningen är att de fyra nya utebanorna i Tallhagen, samt den nya centrecourten, skall stå klara innan
skolidrottshallen börjar byggas på platsen för nuvarande bana 1.

På Kalmar TK:s anslagstavla kommer arkitekten och tillika styrelseledamoten Johan Kjellnäs skiss på den nya
anläggningen finnas för påsyn.

För mer information eller frågor går det bra att kontakta undertecknad.

Mattias Kanje
Ordförande Kalmar TK

 

 


Senast uppdaterad 2017-10-23 Webbmaster