Årsberättelse 2015

Redogörelse för Kalmar Tennisklubbs verksamhet under år 2015

Styrelsen för Kalmar Tennisklubb avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret
2015-01-01—2015-12-31. 


Styrelsens sammansättning 

Ordförande                          Mats Gustafson, vald av årsmötet
Vice ordförande                   Mattias Kanje
Sekreterare                         Mona Larsson
Ledamot                             Johan Kjellnäs
Ledamot                             Jan Fjeldså
Ledamot                             Björn-Olof-Petersson
Ledamot                             Pia Waldem
Revisor                               Carl-Magnus Bäck
Revisor                               Håkan Sporrong
Suppleant                           Per Albertsson
Revisor suppl.                     Ola Gustafsson                      
Revisor suppl.                     Jonas Landin
Valnämnd                           Mattias Kanje, ordf, Lotta Samuelsson och Carl Nilsson


Sammanträden 
Ordinarie årsmöte avhölls i tennishallen den 19 mars 2015. Styrelsen har under året haft
8 protokollförda sammanträden (årsmötet inkluderat). 


Medlemskap  
Tennisklubben har under verksamhetsåret varit medlem i följande förbund och sammanslutningar:

Svenska Riksidrottsförbundet
Svenska Tennisförbundet
Svensk Tennis Syd
Centrum för Idrott och Hälsa
Arbetsgivaralliansen 


Medlemsantal
 
Tennisklubbens medlemsantal 2015-12-31 fördelat på olika medlemskategorier framgår av
följande sammanställning:

                                            2015          2014             

Herrar                                   290              289     
Damer                                  117              108
Pojkar                                  206              231
Flickor                                  137              160
TOTALT:                               750             788  


Beviljats medel från Handslaget
KTK har under året beviljats medel från Handslaget som har öronmärkts till skolsamverkan i
Kalmar kommun.


Licensierade spelare
Kalmar Tennisklubb hade 2015-12-31 15 (18) kvinnliga och 60 (67) manliga licensierade
tävlingsspelare.


Junior- och tävlingsverksamheten
Tennisklubben har under år 2015 haft ca 300 juniorer/termin i träning. Juniorerna har på ett
mycket bra sätt representerat Kalmar Tennisklubb under året med en hel del fina resultat och
turneringssegrar både inomhus och på gruset. Klubben har också deltagit med 2 serielag i
Allsvenska serierna.


Ledare med tävlingsjuniorer åkte gemensamt på följande tävlingar och arrangerade
träningsläger på bortaplan:

- Södra Cupen Växjö (februari/mars)
- JSM Göteborg (april)
- KTK-läger i Ronneby (maj)
- Head Cup Karlskrona (nov)

För mer detaljerad information om klubbens framgångar samt resultat från tävlingar och
seriespel se Kalmar Tennisklubbs hemsida www.kalmartk.se  och www.tentour.se.


Kalmar Tennisklubb har under år 2015 arrangerat följande sanktionerade tävlingar:
- Smålands- och Blekingemästerskapen (RM) (mars)
- KalmarSpelen Bravida Cup (juli)
- KalmarCupen (augusti)
- F12 Cupen (september)
- CA Fastigheter Cup (16:e året i rad) (oktober-november)
 

Kalmar Tennisklubb har under år 2015 arrangerat följande interna tävlingar/läger mm:
- Nyårs-Dubbeln (januari)
- KM inomhus (februari)
- Prova-På-Tennis (februari)
- SR-Sprinten (mars)
- IF SO Tour Mini-, Midi- och Maxitouren (mars)
- Ägg-Dubbeln (april)
- Intensivkurs för Vuxna (april)
- Träningsläger för JR under påsklovet (april)
- JR-Sprinten (april)
- Sommartennis (juli-augusti)
- Idrottsskolan (oktober)
- IF SO Tour Mini- och Maxitouren (oktober)
- Övernattningsläger (oktober)
- Övernattningsläger (oktober)
- Julmarknad (december)
- Skinkdubbel (december)


Kalmar Tennisklubb har under år 2015 hyrt ut banor och boende till andra klubbar:
- Jönköpings TK (maj)
- Gustavbergs TK (12:e året i rad) (juni)


Kalmar Tennisklubb har under år 2015 hyrt ut tennishallen till följande evenemang:
- Triathlon (8 dagar i augusti, 150 000 kr)
- Partykompaniet  ”Julshow” (5 dagar i  december, 100 000 kr)

 

Sammanfattning (Mats Gustafson)
Kalmar Tennisklubb arbetar för att
-  vara en klubb där alla som vill ska ha möjlighet att spela tennis på sin egen nivå, träffas,
    umgås och ha roligt tillsammans
-  genom juniorverksamheten få fram välutbildade tennisjuniorer som skapar ett grundläggande
   intresse för tennis som de har glädje av hela livet
-  arrangera bra nationella tennistävlingar
-  vara en resurs för sina medlemmar men medlemmarna ska också vara en resurs för
   klubben 

Ovan fyra meningar är Kalmar Tennisklubbs policy som styrelsen jobbar efter. Det är viktigt
att glädje genomsyrar hela verksamheten. Att tennishallen blir en social mötesplats där vi
spelar tennis och har möjlighet att knyta sociala kontakter.

Tennis skall eftersträvas att bli ett intresse för hela familjer och mellan olika ålderskategorier.
KTK skall även drivas med en ekonomi som främjar en långsiktighet.

 


Senast uppdaterad 2016-03-11 Webbmaster