Årsberättelse 2013

Redogörelse för Kalmar Tennisklubbs verksamhet under år 2013

Styrelsen för Kalmar Tennisklubb avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret
2013-01-01—2013-12-31. 

Styrelsens sammansättning 

Ordförande                           Mats Gustafson, vald av årsmötet
Vice ordförande                    Mattias Kanje
Sekreterare                          Mona Larsson
Ledamot                               Åsa Berglund
Ledamot                               Jan Fjeldså
Ledamot                               Per Gudmund Lindencrona
Ledamot                               Pia Waldem
Revisor                                 Björn-Olof Petersson
Revisor                                 Stefan Malmgren
Revisor suppl.                       Ola Gustafsson                      
Revisor suppl.                       Jonas Landin
Valnämnd                             Gustav Bergman, ordf, Lotta Samuelsson och Carl Nilsson

Sammanträden 

Ordinarie årsmöte avhölls i tennishallen den 26 mars 2013. Styrelsen har under året haft
7 protokollförda sammanträden (årsmötet inkluderat). 

Medlemskap  

Tennisklubben har under verksamhetsåret varit medlem i följande förbund och samman-
slutningar:

Svenska Riksidrottsförbundet
Svenska Tennisförbundet
Svensk Tennis Syd
Centrum för Idrott och Hälsa
Arbetsgivaralliansen 

Medlemsantal 

Tennisklubbens medlemsantal 2013-12-31 fördelat på olika medlems-kategorier framgår
av följande sammanställning.

                                            2013             2012             

Herrar                                   271                266     
Damer                                    90                 91
Pojkar                                   251                276
Flickor                                   153                142

TOTALT:                                765                775      


Licensierade spelare

Kalmar Tennisklubb hade 2013-12-31 8 (6) kvinnliga och 42 (30) manliga licensierade
tävlingsspelare.

Junior- och tävlingsverksamheten

Tennisklubben har under år 2013 haft ca 320 juniorer/termin i träning.

Juniorerna har på ett mycket bra sätt representerat Kalmar Tennisklubb under året med en
hel del fina resultat och turneringssegrar både inomhus och på gruset. Klubben har också
deltagit med 2 serielag i Allsvenska serierna

Ledare med tävlingsjuniorer åkte gemensamt på följande tre tävlingar:
- JSM Göteborg (april)
- Plexipave Open Halmstad (okt)
- Head Cup Karlskrona (nov)

För mer detaljerad information om klubbens framgångar samt resultat från tävlingar och
seriespel se Kalmar Tennisklubbs hemsida www.kalmartk.se  och www.tentour.se.

Kalmar Tennisklubb har under år 2013 hyrt ut till andra klubbar och arrangerat 
följande tävlingar/läger mm:
- KM inomhus (februari)
- Seniorsprinten (februari)
- SEB-läger (februari)
- KTKs Övernattnings- och träningsläger (februari)
- Prova-På-Tennis (februari)
- IF SO Tour Miditouren (mars)
- IF SO Tour Maxitouren (mars)
- Matchspelsläger för tävlingsgrupperna (april)
- Intensivkurs för JR under påsklovet (april)
- Nybörjarkurs för JR under påsklovet (april)
- KM utomhus (juni)
- Gustavbergs TK träningsläger förlagt på KTK (10:e året i rad) (juni)
- KTKs Övernattnings- och träningsläger (juni)
- KalmarSpelen Bravida Cup (juli)
- Sommartennis (juli-augusti)
- Triathlon (augusti)
- RM (augusti)
- Matchspelsträning & grill för tävlingsgrupperna med föräldrar (augusti)
- Juniorsprinten (september)
- Seniorsprinten (oktober)
- Idrottsskolan (oktober)
- IF SO Tour Minitouren (oktober)
- IF SO Tour Maxitouren (oktober)
- CA Fastigheter Cup (14:e året i rad) (oktober-november)
- Brofästets ”Julshow”
- Julmarknad & ”Jul-Kul” för alla JR
- Skinkdubbel (december)

Tennisresa
Kalmar Tennisklubb anordnade en tennisresa till Girona, Spanien i oktober med 15 deltagare
och Carl Nilsson som tränare.

Sammanfattning (Mats Gustafson)

Kalmar Tennisklubb arbetar för att

-  vara en klubb där alla som vill ska ha möjlighet att spela tennis på sin egen nivå, träffas,
   umgås och ha roligt tillsammans

-  genom juniorverksamheten få fram välutbildade tennisjuniorer som skapar ett grundläggande
   intresse för tennis som de har glädje av hela livet

-  arrangera bra nationella tennistävlingar

-  vara en resurs för sina medlemmar men medlemmarna ska också vara en resurs för klubben 

Ovan fyra meningar är Kalmar Tennisklubbs policy som styrelsen jobbar efter. Det är viktigt att
glädje genomsyrar hela verksamheten. Att tennishallen blir en social mötesplats där vi spelar
tennis och har möjlighet att knyta sociala kontakter.

Tennis skall eftersträvas att bli ett intresse för hela familjer och mellan olika ålderskategorier.
KTK skall även drivas med en ekonomi som främjar en långsiktighet.


         

Senast uppdaterad 2014-05-06 Webbmaster