Årsberättelse 2012

                                              
Redogörelse för Kalmar Tennisklubbs verksamhet under år 2012

Styrelsen för Kalmar Tennisklubb avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012-01-01—
2012-12-31. 

Styrelsens sammansättning 

Ordförande                          Mats Gustafson, vald av årsmötet
Vice ordförande                   Gustav Bergman
Sekreterare                        
Jill Elgehed
Ledamot                              Mona Larsson
Ledamot                              Carl-Johan Nordblom
Ledamot                              vakant

Revisor                                Björn-Olof Petersson
Revisor                                Stefan Malmgren
Revisor suppl.                      Peter Larsson
Revisor suppl.                      Ola Gustafsson
                      
Valnämnd                            Gustav Bergman, ordf
´                                          Pia Etin 
                                            Peter Larsson
 

Sammanträden 

Ordinarie årsmöte avhölls i tennishallen den 12 mars 2012. Styrelsen har under året haft 5 protokoll-
förda sammanträden (årsmötet inkluderat). 

Medlemskap  

Tennisklubben har under verksamhetsåret varit medlem i följande förbund och sammanslutningar:

Svenska Riksidrottsförbundet
Svenska Tennisförbundet
Svensk Tennis Syd
Centrum för Idrott och Hälsa
Arbetsgivaralliansen
 

Medlemsantal 

Tennisklubbens medlemsantal 2012-12-31 fördelat på olika medlems-kategorier framgår av följande
sammanställning.


2012
              2011             

Herrar                                  266               283     
Damer                                    91                 90 
Pojkar                                  276               292
Flickor                                  142               139 

TOTALT:                               775               804      

Licensierade spelare

Kalmar Tennisklubb hade 2012-12-31 6 (8) kvinnliga och 30 (30) manliga licensierade tävlingsspelare.

Junior- och tävlingsverksamheten

Tennisklubben har under år 2012 haft ca 310 juniorer/termin i träning.

Juniorerna har på ett mycket bra sätt representerat Kalmar Tennisklubb under året med en hel del
fina resultat och turneringssegrar både inomhus och på gruset. Klubben har också deltagit med
3 serielag i Allsvenska serierna

Ledare med tävlingsjuniorer åkte gemensamt på följande tre tävlingar:
- JSM Göteborg (april)
- Tabergsdalens Open (maj)
- Lotto Cup Karlskrona (oktober)

För mer detaljerad information om klubbens framgångar samt resultat från tävlingar och seriespel se
Kalmar Tennisklubbs hemsida www.kalmartk.se  och www.tentour.se.

Kalmar Tennisklubb har under år 2012 hyrt ut till andra klubbar och arrangerat  följande
tävlingar/läger mm:

- IF SO Tour Miditouren (februari)
- IF SO Tour Maxitouren (februari)
- Träningsläger (februari)
- KM inomhus (februari)
- Prova-På-Tennis (februari)
- SR-Utbyte hemma mot Västerviks TK (mars)
- SR-Utbyte hemma mot Karlskrona TK (mars)
- Intensivkurs för SR (april)
- Mini-Tennis (maj)
- Intensivkurs för SR (juni)
- KM utomhus (juni)
- Gustavbergs TK träningsläger förlagt på KTK (juni)
- KalmarSpelen Bravida Cup (juli)
- Sommartennis (juli-augusti)
- Olympic Day (augusti)
- Tjejträning (oktober)
- IF SO Tour Miditennis (oktober)
- IF SO Tour Maxitennis (oktober)
- Idrottsskolan (oktober)
- CA Fastigheter Cup (13:e året i rad) (november)
- Seniorsprinten (november)
- JR-sprint (november)
- Skinkdubbel (december)

Sammanfattning (Mats Gustafson)

Kalmar Tennisklubb arbetar för att

-         vara en klubb där alla som vill ska ha möjlighet att spela tennis på sin egen nivå, träffas, umgås
och ha roligt tillsammans

-         genom juniorverksamheten få fram välutbildade tennisjuniorer som skapar ett grundläggande
intresse för tennis som de har glädje av hela livet

-         arrangera bra nationella tennistävlingar

-         vara en resurs för sina medlemmar men medlemmarna ska också vara en resurs för klubben 

Ovan fyra meningar är Kalmar Tennisklubbs policy som styrelsen jobbar efter. Det är viktigt att glädje
genomsyrar hela verksamheten. Att tennishallen blir en social mötesplats där vi spelar tennis och har
möjlighet att knyta sociala kontakter.

Tennis skall eftersträvas att bli ett intresse för hela familjer och mellan olika ålderskategorier.
KTK skall även drivas med en ekonomi som främjar en långsiktighet.


 


Senast uppdaterad 2014-05-06 Webbmaster