Årsberättelse 2011

                                                                                  
Redogörelse för Kalmar Tennisklubbs verksamhet under år 2011

Styrelsen för Kalmar Tennisklubb avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2011-01-01—
2011-12-31.

Styrelsens sammansättning

Ordförande                          Mats Gustafson, vald av årsmötet
Vice ordförande                   Jörgen Ström
Sekreterare                        
Gustav Bergman
Ledamot                              Ulf Hastlindh    
Ledamot                              Mona Larsson
Ledamot                              Carl-Johan Nordblom
Revisor                                Björn-Olof Petersson
Revisor                                Stefan Malmgren
Revisor suppl.                      Pia Etin
Revisor suppl.                      Ulf Hastlindh
Valnämnd                            Gustav Bergman, ordf, Pia Etin, Peter Larsson

Sammanträden

Ordinarie årsmöte avhölls i tennishallen den 10 mars 2011. Styrelsen har under året haft 4 protokollförda
sammanträden (årsmötet inkluderat). 

Medlemskap

Tennisklubben har under verksamhetsåret varit medlem i följande förbund och sammanslutningar:

Svenska Riksidrottsförbundet
Svenska Tennisförbundet
Svensk Tennis Syd
Centrum för Idrott och Hälsa
Arbetsgivaralliansen

Medlemsantal

Tennisklubbens medlemsantal 2011-12-31 fördelat på olika medlemskategorier framgår av följande
sammanställning.


                                          2011              2010             

Herrar                                  283                337
Damer                                    90                104  
Pojkar                                  292                282 
Flickor                                  139                150  

TOTALT:                               804                873                                                                               

Licensierade spelare

Kalmar Tennisklubb hade 2011-12-31 8 (13) kvinnliga och 30 (42) manliga licensierade tävlingsspelare.
 

Junior- och tävlingsverksamheten

Tennisklubben har under år 2011 haft ca 300 juniorer/termin i träning.Juniorerna har på ett mycket bra
sätt representerat Kalmar Tennisklubb under året med en hel del fina resultat och turneringssegrar både
inomhus och på gruset. Klubben har också deltagit med 3 serielag i Allsvenska serierna

Ledare med tävlingsjuniorer åkte gemensamt på följande tre tävlingar:

- Karlskronavakan (mars)
- Tabergsdalens Open (maj)
- Vimmerby Cup (oktober)

För mer detaljerad information om klubbens framgångar samt resultat från tävlingar och seriespel se
Kalmar Tennisklubbs hemsida www.kalmartk.se och www.tentour.se

Kalmar Tennisklubb har under år 2011 hyrt ut till andra klubbar och arrangerat  följande
tävlingar/läger mm:

- Träningsläger & övernattning (januari)
- KM inomhus (februari)
- Intensivkurs för JR (februari)
- Prova-På-Tennis (februari)
- IF SO Tour Miditouren (mars)
- IF SO Tour Maxitouren (mars)
- Seniorsprinten (april)
- Tjejträning (april)
- Generationsdubbel (april)
- Påskläger för JR (april)
- Ekerö TK träningsläger förlagt på KTK (maj)
- KM utomhus (maj)
- Intensivkurs för SR (maj)
- Gustavbergs TK träningsläger förlagt på KTK (juni)
- Träningsläger & övernattning i tennishallen (juni)
- KalmarSpelen (juli)
- Sommartennis (juli-augusti)
- RM utomhus (augusti)
- IF SO Tour Miditennis (oktober)
- IF SO Tour Maxitennis (oktober)
- Idrottsskolan (oktober)
- CA Fastigheter Cup (12:e året i rad) (november)
- Tjejträning (november)
- SR-sprint (november)
- JR-sprint (november)
- Intensivkurs för SR (december)
- Skinkdubbel (december)
                                                                                    

Sammanfattning (Mats Gustafson)

Kalmar Tennisklubb arbetar för att

-         vara en klubb där alla som vill ska ha möjlighet att spela tennis på sin egen nivå, träffas, umgås och
           ha roligt tillsammans
-         genom juniorverksamheten få fram välutbildade tennisjuniorer som skapar ett grundläggande
           intresse för tennis som de har glädje av hela livet
-         arrangera bra nationella tennistävlingar
-         vara en resurs för sina medlemmar men medlemmarna ska också vara en resurs för klubbe

Ovan fyra meningar är Kalmar Tennisklubbs policy som styrelsen jobbar efter. Det är viktigt att glädje
genomsyrar hela verksamheten. Att tennishallen blir en social mötesplats där vi spelar tennis
och har möjlighet att knyta sociala kontakter.  

Tennis skall eftersträvas att bli ett intresse för hela familjer och mellan olika ålderskategorier.
KTK skall även drivas med en ekonomi som främjar en långsiktighet.

Under året som har gått  och inför framtiden önskar ordförande att styrelsen även arbetar för att:

-   arrangera tennistävlingar  med särskilt tonvikt för medlemsarrangemang i alla åldrar
-   arbeta med kontinuerligt nya idéer som implementeras genom aktivt informationssökande vilket
    möjliggörs genom studiebesök/praktik även internationellt gäller all personal
-   modern informationsteknik i framkant skall genomsyra all verksamhet för att främja tennisintresset
    såsom hemsida, livestreaming, resultattavlor och underlättande utrustning för drift såsom t ex
    traktorvält, åkbar dammsugare.


 


Senast uppdaterad 2013-03-25 Webbmaster