Årsberättelse 2010

                                                      
Redogörelse för Kalmar Tennisklubbs verksamhet under år 2010

Styrelsen för Kalmar Tennisklubb avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2010-01-01—
2010-12-31.

Styrelsens sammansättning

Ordförande               Mats Gustafson, vald av årsmötet
Vice ordförande        Jörgen Ström
Sekreterare            
 Gustav Bergman
Ledamot                   Jan Fjeldså   
Ledamot                   Mona Larsson
Ledamot                   Carl-Johan Nordblom
Revisor                     Björn-Olof Petersson
Revisor                     Stefan Malmgren
Revisor suppl.          Pia Etin
Revisor suppl.          Ulf Hastlindh
    
Valnämnd                Gustav Bergman, ordf
                                Pia Etin
                                Peter Larsson

Sammanträden

Ordinarie årsmöte avhölls i tennishallen den 11 mars 2010. Styrelsen har under året haft 8 protokollförda
sammanträden.

Medlemskap    

Tennisklubben har under verksamhetsåret varit medlem i följande förbund och sammanslutningar:

Svenska Riksidrottsförbundet
Svenska Tennisförbundet
Svensk Tennis Syd
Centrum för Idrott och Hälsa
Arbetsgivaralliansen

Medlemsantal

Tennisklubbens medlemsantal 2010-12-31 fördelat på olika medlems-kategorier framgår av följande
sammanställning.

                             2010        2009       

Herrar                     337         282                                
Damer                    104            84                                                  
Pojkar                     282         249                                     
Flickor                     150         164                                                   

TOTALT:                 873          779                                                   

Licensierade spelare

Kalmar Tennisklubb hade 2010-12-31 13 (4) kvinnliga och 42 (41) manliga licensierade tävlingsspelare.

Junior- och tävlingsverksamheten

Tennisklubben har under år 2010 haft ca 300 juniorer/termin i träning.
Juniorerna har på ett mycket bra sätt representerat Kalmar Tennisklubb under året med en hel del fina
resultat och turneringssegrar både inomhus och på gruset. Klubben har också deltagit med 3 serielag i
Allsvenska serierna

Ledare med tävlingsjuniorer åkte gemensamt på följande fem tävlingar/träningsläger/utbyten:

- C4 Open (januari)
- JSM i Göteborg (mars)
- Kalle Anka Cup i Växjö (april)
- Tabergsdalens Open (maj)
- Fair Vision Open i Hässleholm (oktober)

För mer detaljerad information om klubbens framgångar samt resultat från tävlingar och seriespel se
Kalmar Tennisklubbs hemsida
www.kalmartk.se och www.tentour.se

Kalmar Tennisklubb har under år 2010 arrangerat följande  tävlingar/läger mm:

- IF SO Tour Miditouren (februari)
- IF SO Tour Maxitouren (februari)
- Seniorsprinten (februari)
- Träningsläger & övernattning i tennishallen (februari)
- KM inomhus (februari)
- Generations-Dubbel (mars)
- RM 16, 18 (mars)
- Junior-Turnering (april)
- Mini-Tennis-Turnering (april)
- KM utomhus (maj)
- Träningsläger & övernattning i tennishallen (juni)
- KalmarSpelen Bravida Cup i samarbete med Victoria Tennisen 2010 (juli)
- Sommartennis (juli–augusti)
- RM 12, 14, 16 (september)
- Klubbmästaren (september)
- IF SO Tour Miditennis (september)
- IF SO Tour Maxitennis (oktober)
- CA Fastigheter Cup (f.d KIFAB, 11:e året i rad) (november)
- Minitennisturnering (november)
- Tjejträning (november)
- Dubbelturnering för alla internspelare (december)
                                                                                     

Sammanfattning (Mats Gustafson)

Kalmar Tennisklubb arbetar för att

-         vara en klubb där alla som vill ska ha möjlighet att spela tennis på sin egen nivå, träffas, umgås
          och ha roligt tillsammans


-
         genom juniorverksamheten få fram välutbildade tennisjuniorer som skapar ett grundläggande
           intresse för tennis som de har glädje av hela livet

-         arrangera bra nationella tennistävlingar

-         vara en resurs för sina medlemmar men medlemmarna ska också vara en resurs för klubben

Ovan fyra meningar är Kalmar Tennisklubbs policy som styrelsen jobbar efter. Det är viktigt att glädje
genomsyrar hela verksamheten. Att tennishallen blir en social mötesplats där vi spelar tennis och har
möjlighet att knyta sociala kontakter.

Tennis skall eftersträvas att bli ett intresse för hela familjer och mellan olika ålderskategorier. KTK
skall även drivas med en ekonomi som främjar en långsiktighet.


 


Senast uppdaterad 2011-03-16 Webbmaster