GDPR - information om föreningens medlemmars personuppgiftsbehandling

 

Information om personuppgiftsbehandling – Kalmar Tennisklubbs medlemmar

Kalmar Tennisklubb (nedan kallad föreningen) behandlar personuppgifter i enlighet med lag.
När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till information som vi
nu tillhandahåller dig.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt
med föreningen genom att kontakta oss på info@kalmartk.se. Medlemskapet i föreningen är frivilligt

men föreningen behöver dina personuppgifter för att du ska
kunna vara medlem. Dock krävs medlemskap
om man vill delta i föreningens tennisskola för juniorer.

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De
personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer, adress, e-postadress. Bilder, text och namn
kan publiceras på föreningens hemsida och sociala medier. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband
med ditt medlemskap i föreningen är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för
att föreningen har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlems-
administrationen, skicka ut medlemsnyheter och marknadsföring. Vi kan också komma att behandla dina
personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att föreningen
ska kunna säkerställa medlemmarnas identitet. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas
i föreningens IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda företag och
organisationer som föreningen samarbetar med för nödvändig behandling för föreningens räkning. Vid all hantering
av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden

Föreningen behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast ett år efter det att ditt
medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. Föreningen kommer då endast att fortsätta lagra dem om
det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till
information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig
behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system
till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@kalmartk.se. Du har också rätt att vända dig till
Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med
personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden
kring vår personuppgiftsbehandling.

Om du inte samtycker till föreningens behandling av dina personuppgifter eller att du inte önskar få mail,
nyhetsbrev mm från oss kan du när som helst kontakta oss på info@kalmartk.se.


 

 


Senast uppdaterad 2018-05-29 Webbmaster